Hagalund

Synpunkter:

Publicerat 11 maj 2015

Helt rätt att bygga mer bostäder där. Ang ev tredje station måste det väl vara mest ekonomiskt att bygga den på en gång de bygger resten av t-banan.

Publicerat 12 maj 2015

Innan ny bebyggelse tillkommer måste de redan befintliga enorma blåa husen längs Hagalundsgatan ("Blåkulla") rustas upp till det yttre! De ser ordentligt slitna ut, vilket är mycket tråkigt både för de boende i själva husen samt de boende runt omkring, och även alla som kommer på besök till området. Det ger inget välkomnande intryck!

Publicerat 12 maj 2015

Jag tycker inte att ni ska smälla upp så många nya byggnader. I förslaget som vi har fått se så kommer ett hus att ersätta den fina bakgård vi har idag bakom huset på förvaltarvägen. Även de flesta grönområdena i Hagalund inklusive hundgård kommer ju att försvinna. Att fördubbla befolkningsmängden kommer inte leda till positiva saker, hur fin den där analysen än är. Jag hoppas verkligen att det inte blir verklighet! Är dagligen uppe i Hagalund och absolut skulle det inte vara helt fel med några fler byggnader, bostäder är bra. Men överdriv inte snälla ni! Jag hoppas kunna bo kvar här många många år till, men om jag har grannar två meter från fönstret så blir det inte så fantastiskt längre. Hälsningar Isabel Rosberg

Publicerat 12 maj 2015

Bygg inte igen Hagalunds grönområden och parker och förstör inte de boendes utsikt. Börja med att på riktigt lyssna till de som bor i området!

Publicerat 12 maj 2015

Bygg för guds skull inte mer i Hagalund!!

Publicerat 12 maj 2015

Bibliotek och ett cafe vore underbart för oss som bor här nu finns ingenting .

Publicerat 12 maj 2015

Det låter som ni låter affärsintressen gå före vad de boende egentligen vill ha. Ni borde istället lyssna på de boende i Hagalund. Någon gång måste ni skifta fokus bort från byggherrarna och istället värna om de boende i Solna. Henrik Edwinsson

Publicerat 13 maj 2015

De som vill ha fler bostäder i Hagalund är de som inte själva bor här! LYSSNA på de boende! Först kommer vi få bo i en byggarbetsplats under lång tid, sen kommer vi få utsikt rakt in i någons vardagsrum istället för fina grönområden som idag! Jättedåligt, börjar tänka på att flytta härifrån om det blir verklighet!

Publicerat 13 maj 2015

Tycker det mest har varit en monolog. Ingår det inte i beskrivningen av en dialog att man tar in det den andra säger? Det finns ett kompakt motstånd mot att bebygga innergårdarna. Området är dessutom K-märkt. Säger man att man ska utveckla något så är ju förväntningen att det ska bli bättre. Det är verkligen inte fallet med de förslag som allmänheten har fått se.

Publicerat 13 maj 2015

De här nya husen som vill byggas mellan hagalunds husen är nog det dummaste jag har hört. Blåkulla är redan trångt och ser rent ut sagt förjävligt ut med sin "ghettokänsla" av de enormt stora husen. Bygg inte in mer hus mellan de då folk inte kommer få plats att varken leva ellet umgås utan bara att bo. Om ni känner att ni vill bygga nya hus så kan ni ju kanske göra det där det finns plats? Hagaparkens skogar? Västra skogen nere vid de gamla kolonilotterna? Riv några villor i råsunda så att ni får plats att bygga fär fler familjer. Inte bara göra det värre för dem som redan bor trångt och billigt. Tänk om den här satsningen med mall of scandinavia går åt helvete

Publicerat 13 maj 2015

Jag tycker att cykelvägar till skolor i närheten bör vara säkra och enkla. Vi har barn som går på vittra i Frösunda och bor i Haga norra. Vi upplever svår framkomlighet och osäkerhet speciellt vid vägbyggandet kolonnvägen och inga cykelvägar vid bilia Frösunda eller E4 Frösunda mot vittra.

Publicerat 13 maj 2015

Rusta upp och modernisera fasaderna på Blåkulla! Byt ut det rostiga bruna mot nya fräschs material som tål väder och vind! Tänk miljö och hållbarhet!

Publicerat 13 maj 2015

Rusta upp och modernisera fasaderna på Blåkulla! Byt ut det rostiga bruna mot nya fräschs material som tål väder och vind! Tänk miljö och hållbarhet!

Publicerat 13 maj 2015

Fixa cykelvägarna!

Publicerat 14 maj 2015

Efter att ha sett förslaget med att ha fler hus mellan gårdarna i Hagalund så känns det ju inte alls som att ni bryr er om oss boende i området.

Publicerat 14 maj 2015

Vi bor i Haga norra, och vill att så lite som möjligt byggs mellan bilia och kyrkogården. Bra att området där bilia ligger nu utvecklas, men var försiktiga så att det inte byggs för mycket här så att parkkänslan försvinner. De planer som finns för hagalund, tex, ser alldeles för tätbebyggda ut!

Publicerat 14 maj 2015

Vill absolut inte ha någon "förtätning" av Hagalund. Inga fler hus här uppe då det redan Bor några tusen på ett litet område.

Publicerat 14 maj 2015

Dags att bygga simhall i frösunda! Det behövs verkligen

Publicerat 15 maj 2015

Hagalund är tätbebyggt som det är. Inga nya bostäder behövs. Det bor i runda slängar 5000 personer i Blåkulla, en yta som någon annanstans i stan skulle rymma en tiondel. Nej till fler bostäder!

Publicerat 16 maj 2015

Hagalund är verkligen trist som det ser ut idag. Enormt stora hus med ödsliga "gårdar" emellan. Förtäta genom att åtminstone bygga på p-platserna vid Hagalundsgatan och ner emot ett framtida resecentrum vid Solna station så att man täcker järnvägstunnelmynningarna. Det finns också dåligt utnyttjad mark öster om de blå husen. Genom en större befolkning skapas underlag för den service som hagalundsborna frågar efter. Ny bebyggelse behöver inte ha samma enorma dimensioner som blåkullahusen. Bygg också bostäder i Hagalunds arbetsplatsområde. Något kan också byggas i sluttningen mellan Hagalund och detta område. En framtida tunnelbanestation på denna härnera kan ges en nordlig uppgång som med bergbana eller rulltrappa leder upp till hagalundsplatån.

Publicerat 16 maj 2015

Fullfölj planerna på byggande på Bilias område vid Haga norra. Med större befolkning kommer affärer och service som efterfrågas automatiskt.

Publicerat 17 maj 2015

Vore ju trevligt om ni kunde rusta upp fasaderna etc innan ni börjar bygga mer så man kanske slipper skämmas över var man bor och alltid känna sig tvingad att säga att man bor "vid solna station" istället för hagalund.

Publicerat 17 maj 2015

Jag tycker inte att planerna på förtätning är bra. De nya hus

Publicerat 17 maj 2015

Ärligt så bor jag inte i hagalund men när jag varit på besök hos vänner eller gått förbi så upplevs området som blåsigt, tomt och utdraget. Bra att bygga ut till riktiga kvarter! Se till att det blir kontorshus och inte bara bostäder för att få aktivitet hela dagen. Mvh Fredrik

Publicerat 18 maj 2015

Lägg ner planerna för nya bostäder i Hagalund. Varför skapa ännu mera betong ghetton? Ingen vill se in hos grannen. Utsikten som många har kommer försvinna.Utveckla Hagalunds centrum. Bygg ut det gör det större med mera affärer. Bygg upp hagalundsskolan igen!! Alternativt bygg om Sunnan. Gör om grusplanen vid Sunnan till en konstgräs plan så kan det bedrivas seriös fotbollsträning där. Mera ungdomar som kommer till Hagalund!! Området kring vattentornet ser bedrövligt ut.

Publicerat 19 maj 2015

Cykelvägarna bör ses om, särskilt på andra sidan Hagaparken. Det går inte att cykla längs E4 från FrösundaTorg - Bilia - Haga Norra gångbro.

Publicerat 19 maj 2015

Rusta upp fasaderna på Blåkulla, behåll grönska och parker.

Publicerat 19 maj 2015

Det vore väldigt synd att förtäta hagalund/Blåkulla. Det är ju redan ett miljonprojekt så fler hus skulle ta bort de gröna ytorna som finns och som vi boende älskar att nyttja. Vi skulle heller inte få ha kvar den lilla strimma sol som vi idag har i vår lägenhet. Jag tycker att det är bra som det är nu. Mvh

Publicerat 21 maj 2015

Hagalund är ju ganska tätt som det är. Bygg mer bostäder vid solna station och i hagalunds arbetsplatsområde. Spara det lilla gröna som finns.

Publicerat 22 maj 2015

Bygg bostäder vid solna station och hagalunds arbetsplatsområde istället för att förtäta blåkulla. Fixa till blåkulla så det blir trevligare för de som redan bor där.

Publicerat 25 maj 2015

Bygg fler hus så att vi kan få fler affärer till området

Publicerat 26 maj 2015

Hagalund behöver utvecklas. Fler bostäder behövs i regionen, särskilt nära stan. I Hagalund finns det gott om outnyttjad mark. Den nuvarande planlösningen har brister vilka man kan åtgärda med förtätning. Jag tänker närmast på den trista miljön längs bilgatan mitt i området. Det är en miljö som inte är trevlig att vistas i då den domineras av gatan och p-platser. De befintliga p-platserna skulle till exempel bebyggas med bostadshus med affärslokaler i bottenplan. Dessutom finns en stor tomt mellan Hagalund och Haga norra som idag endast hyser ett dagis. Denna yta kan med fördel bebyggas.

Publicerat 26 maj 2015

Jag bor på Hagalundsgatan 39 3 tr jag vill inte ha planerade huset mitt emot mig.Det blir insyn i alla rum ingen sol någon gång,kan inte sitta på balkongen ostörd.Huset kommer att byggas 8_10 meter ifrån mitt hus.

Publicerat 31 maj 2015

Renovera fasaderna i Hagalund så det blir fint. Bygg bostäder av arbetsplatsområdet. Bygg bostäder vid solna station. Överdäcka tågrälsen. Gör fler stationer på nya t-banan.

Publicerat 3 juni 2015

Hagalunds industriområde borde man kunna ge ett ansiktslyft. Är en väldigt tråkig plats i jämförelse med övriga stadsdelar i Solna. Kan man inte göra allt till bostäder istället? De skulle ligga väldigt centralt och väldigt nära till hagaparken.

Publicerat 3 juni 2015

Gör Hagalund trevligare genom att bygga mellan husen i olika höjder och stilar. Ett vackrare och tätare hagalund skulle öka utbudet av sämhällservice.

Publicerat 3 juni 2015

Man borde kunna lyfta centrumet om man bygger nya bostäder. Viktigt att man ger något tillbaka till de boende i stadsdelen om man bygger nytt. Bra idé med att få in en rulltrappa till Hagalund. Sedan vore det bra med en stationsbyggnad i uppgången från Solna station. När det finns pendel, bussar, T-bana och tvärbana vore det bra att koppla samman alltihop.

Publicerat 3 juni 2015

Förtäta området och bygg snyggt genom att ta inspiration från områdets originalbebyggelse från slutet av 1800-talet, början 1900-talet. Genom förtätning och fler människor kan området få bättre närservice i form av butiker mm

Publicerat 3 juni 2015

Förtäta Hagalund och bygg bostäder. Ta bort trafiksepareringen.

Publicerat 9 juni 2015

Förtäta och btgg bort förortskänslan, bygg tät stad med mer liv och rörelse. Detta är Solna stad inte kista!

Publicerat 9 juni 2015

Blande upplåtelseformer i Hagalund. Fler bostadsrätter behövs!

Publicerat 9 juni 2015

Min önskan är ett bibliotek . Och ett cafe nu finns ingening för oss som är hemma .Skulle vara drömmen att kunna gå någonstans just nu är det mesta ganska trist .

Publicerat 9 juni 2015

Bygga flera bostäder i Hagalund är helt oacceptabel! Kommunen är glad att får mycket pengar från byggnadsherrar för marken. Men detta är på bekostnad av boende.

Publicerat 9 juni 2015

Bygg bostäder med affärer, restauranger och service i markplan likt frösunda i hela arbetsplatsområdet. Gör sen samma sak efter hela solnavägen in till stan.

Publicerat 12 juni 2015

Rättarvägens användning måste ta stor hänsyn till gående från pendeltågstation till Frösunda. Idag finns endast en smal trottoar och i samband med nybyggnation av ny fastighet (Kv. Tygeln) måste en tillräckligt bred gångbana längs fasaden finnas. Denna väg är bland annat skolväg för många barn som kommer med pendeltång för vidare promenad till skolor i Frösunda.

Publicerat 12 juni 2015

Att på olika sätt utveckla och investera i Hagalund är en förutsättning för att inte området skall fortsätta förfalla. Vid en förtätning måste så klart befintliga värden som ljus och tillgänglighet beaktas. Många kritiker säger att det kommer att bli för få parkeringsplatser i området men istället bör man tänka att de som flyttar till Hagalund inte kommer att behöva bil med alla de kollektiva transportmedel som kommer att finnas till hands. Rusta upp, förtäta och utveckla Hagalund på ett hållbart och genomtänkt sätt!

Publicerat 14 juni 2015

Bygg ihop Hagalund med gamla Råsunda

Publicerat 17 juni 2015

Minska trafiken runt frösunda!

Publicerat 22 juni 2015

Ang. Blåkulla och alla nybyggnationer som ni vill göra. inga hus högre än tre våningar. utsikten var anledningen till att jag flyttade dit och den vill jag behålla. Förskolor och skolor? vart ska alla barn ta vägen? grönområden som försvinner? ska ni bygga hus på mark som brf äger? hur har ni tänkt där egentligen eller har ni inte tänkt alls? och miljön/luften med tanken på den trafikökning som kommer att ske?

Publicerat 22 juni 2015

Hej Jag vill veta om det kommer att ske en upprustning vid nedgången till pendeltågen Solna Station, det ser förskräckligt ut, trist och skräpigt, saknar pressbyrå bl a. En annan synpunkt gäller Hagalundsgatan ungefär vid torget, där står uppställt flera container på trottoaren, många ställer kassar med skräp direkt på trottoaren, det luktar och skräpet sprids ut, en skam! Kan man inte bygga ett sophus där containerna kan placeras inomhus? Ulla

Publicerat 23 juni 2015

Det verkar inte som om de som bor i Hagalund blåkulla vill ha mer bostäder där. Kan man förstå när man är där, rätt tajt redan nu. Bygg runt omkring istället. Huvudsta strand, hagalunds industriområde, haga norra.

Publicerat 26 juni 2015

Bygg nytt och småskaligt, cirka fyra våningar med lokaler i bottenplan. Gärna arkitektur inspirerad av gamla Hagalund. Tillför service, skapa stråk och promenadvänlighet och småskalighet. Rusta parkerna.

Publicerat 26 juni 2015

Bygg högt o nyttja marken effektivt så vi kommer i fas med antalet bostäder. Finns inte så mycket mark kvar i Solna om inte alla grönområden skall förstöras.

Publicerat 29 juni 2015

Bygg in mer stadskänsla, området är idag fult, idag är där som flera kluster av samma klonade hus blått, gult, osv, måla istället husen i olika färger/nyanser så kommer området att se mycket trevligare ut. Bygg gärna mer med stadskänsla kring solnavägen.

Publicerat 30 juni 2015

Hagastaden ser ut att bli en fantastisk och väbehövd utveckling av Stockholm. Ser gärna mer bygge på höjden och vidareutbyggnad av innerstan.

Publicerat 30 juni 2015

De stora fula blåkulla-husen måste bli finare. De ger ett riktigt sletet och tråkigt intryck idag. Hade gärna sett fina gröna vägar från solna centrum när man ska gå och cykla till och från hagaparken. Hade varit fantastiskt om det faktiskt fanns ett jättefint gång och cykelnät i hela solna mellan alla stadsdelar till alla viktiga områden. Så när ni gör detta nät, gör det då även för ögat så att det blir en fröjd att ta sig mellan olika delar Solna.

Publicerat 30 juni 2015

rivs Blåkulla och ersätt med nya fina byggnader 5 max 6 våning som matchar resten av staden och helst som skapar inte ghetto och ett segregationsläge. vända Frösundaleden till en snygg stadsgata med finare rondeller med blomster osv och träd längst leden, göra om som en boulevard. och sätta i ett rad av träd redan nu i mitten av gatan mellan Bilia och Solnavägen för att nu är det bara ett tråkig grå klump

Publicerat 30 juni 2015

renovera hel solna station gammal entre vid Frösundaleden till en fin modern station med glas och trä, som Arlanda terminal 5 till exempel, och bättre koppling mellan olika trafik, dvs tvärbana och kommande tbana, allting inomhus

Publicerat 1 juli 2015

Det är en vacker vision som beskrivs men det förslag som jag tidigare tagit del av tycker rimmar illa med denna vision. Visst kan/bör man bygga mer i Hagalund, förnya området och tänka mer service m.m. men det måste utföras med hänsynstagande till befintlig bebyggelse och parkområde. Man måste vara försiktig med att "bygga bort" det som idag gör Hagalund till ett fantastiskt ställe att bo i. Visionen att få ett levande Hagalund med mer service, företag och boende får inte ske på bekostnad av det genuina och trivsamma Hagalund. Det är en smal balansgång och mycket viktigt att lyssna till de som bor här.

Publicerat 2 juli 2015

Hagalund är ett miljonprogramsområde där människor trivs. Man behöver inte förtäta ett milj.pr.omr. ni kommer att skapa slum. Väldigt många säljer nu sina bostäder. Vi har all service vi behöver med närhet till två gallerior. Lämna oss ifred. Vilken dialog? Ni lyssnar ju inte. Ni frågar om våra bästa ställen men ber oss inte ta hänsyn till era förslag. Det blir mörka gårdar o ingen utsikt i era förslag. Lämna oss ifred annars blir det ett nytt tensta där bilar brinner etc efter att alla resursstarka flyttat ifrån det nya betongghettot. Vill solna ha mera problem? Mvh carola

Publicerat 2 juli 2015

I nästa kommunalval röstar jag på det parti som INTE vill bygga något i Blåkulla. Ni har hittat på att vi efterfrågar närservice pga att ni vill tjäna pengar på fler bostäder. Jag vet ingen i Blåkulla som är positiv till fler byggnader och jag känner många här. Tänk på att vi är många som har rösträtt här! hälsar Bertil

Publicerat 3 juli 2015

Övertäcka frösundaleden (eller led vägen ngn annanstans som passar bättre), åtminstone runt omkring centrum. Det är ju en fruktansvärd väg som inte borde gå rätt igenom stan.

Publicerat 3 juli 2015

Återuppbygg de rivna husen i kvarteret Odin för bostäder och/eller andra ändamål, t ex café, kulturell verksamhet

Publicerat 6 juli 2015

Centrum och sunnangården behöver verkligen rustas upp. Någon dialog har jag inte hört talas om eller varit med om. Det är ju redan det hårdast exploaterade området i Solna så jag ser inte hur det går att bygga något utan att förstöra den lilla grönyta som finns. Gör föf tusan inte det.

Publicerat 7 juli 2015

Solnas politiker i spetsen av Pehr Granfalk har tappat helt sundförnuft med byggande i Solna bl.an. Hagalund. Höga löner skumma affärer , struntar i vad människor tycker. Hoppas att människor samlar krafter att få stopp på "härskare".

Publicerat 8 juli 2015

Förtäta inte området omkring Kolonnvägen och Bilias ytor för det innebär mer avgaser och mer trafikbuller. Luften runt Förvaltarvägen är i dagsläget redan så nedsmutsad. Kerstin Hakamäki

Publicerat 8 juli 2015

Som boende i Hagalund ser jag mycket fram mot en upprustning och viss förtätning av området. Fler måste kunna dela på den infrastruktur som redan finns i och omkring Hagalund.

Publicerat 9 juli 2015

Det enda som funkar att bygga mer på i Hagalund är arbetsplatsområdet. Blåkulla är fullt för länge sen men behöver en renovering.

Publicerat 9 juli 2015

Gör något åt klottret som är överallt och som fylls på hela tiden.

Publicerat 14 juli 2015

Hagalund är perfekt som det är. Snälla bygg ingenting här och rör inte våra gångbroar. Man kan promenera i regnet och det är aldrig halt på vintern. Mycket uppskattat av handikappade och äldre.

Publicerat 27 juli 2015

Enligt översiktsplanen som finns står följande: "Det finns också andra särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer såsom stenstaden och villabebyggelsen i Råsunda, Hagalundshusen (Blåkulla), Överjärva gård, Tomtebodaterminalen och Kungshamra." ....BLÅKULLA anses kulturhistoriskt värdefullt. Hur kan miljonprojekthus anses ha ett kulturhistoriskt värde. Detta måste revideras till nästa plan för det är bland de fulare byggnaderna i hela Solna och även de som syns mest. Helst skulle man om inte riva dom så omringa dom med finare byggnader så man slipper se dom.

Publicerat 1 augusti 2015

Hagalund har väldigt charmiga flerbostadshus i olika kulörer och stilar men det finns några stycken som inte passar inte. De stora miljonprojekten skiljer ju sig totalt från de andra charmiga lägenheterna (och tar över hela stadsdelen) och måste anses vara ett totalt misslyckande när det gäller just stadsbilden. Mer charmiga lägenheter och sedan mer levande stadsdel med trevliga butiker och annat. Frösundaleden får gärna smalnas av, ledas bort eller grävas ned fram igenom.

Publicerat 3 augusti 2015

Överensstämmer inte med vad de flesta Hagalundsbor tycker. Hagalund bör inte förtätas - nog med problem här ändå. Vi behöver ingen stadsbyggnation. Hagalund bör tas tillvara på såsom det är och har varit. Fräschas till lite och hållas rent och ev. Ny byggnad där bef. skola finns och ev byggn bakom Willys. Vi har bra gångväg till Solna Centrum och fler affärer behövs ej, kommer inte att vara länge utan de går i konkurs. De flesta handlar i centrum eller på Ica Maxi vi kommer även att få det nya centrumet vid Friends det räcker. Att säga att ngn har sagt att vi vill ha blomsteraffär löjligt! Vi har haft blomsteraffär O det finns inte tillräckligt med kunder för en sådan då alla handlar blommor billigare på annat ställe ex. Plantagen eller på Willys. Lyssna lite mer på oss som bor här uppe o inte bara på politiker som bor i bostadsrätt eller villa någon annanstans. När ni ska bygga anlita inte detta bolag som ni gjort ta ett som kan bevara utseendet här i Hagalund och inte bara efter modet. Modet är att bygga lika hus överallt med glasbalkonger etc. Var lite Modigare o lyssna på oss boende, på VAD vi vill ha och inte tro vad vi behöver O vill ha.

Publicerat 4 augusti 2015

Bilvägen längs Frösundaleden är stor, rak och tydlig. Cykelvägen från Råsundavägen och vidare mot Stockholm är en labyrint.

Publicerat 7 augusti 2015

Det ska icke byggas något mer överhuvudtaget förutom att den byggnad som brann upp i centrum ska återbyggas. Det kommer att finnas massor med utbud i Mall Of Scandinavia. Inget av sånt behövs här i Hagalund. Det ska däremot utan någon som helst "motprestation" från boende rustas upp och därefter underhållas noga. Det finns inte dessa hot om utebliven upprustning i andra bostadsområden. Ett välskött område med ljusa och bra bostäder är värt allt. Detta är ett alltför mycket bostadsbolagspåhitt, att tränga in mer hus.

Publicerat 10 augusti 2015

Hagalund /Solna centrum skulle behöva en uppfräschning med ny färg på husen. De ser förskräckliga ut med deras "sol blekta aprikosa färg" eller kommunhus som är i ren betong eller "sol blekt blått". Hela Solna skulle växa och bli mer attraktiv om man målade någorlunda lika och gärna neutral hus färg. Vet att några byggnader är privata men om Solna kontaktade dem och sa att de bidrar med en summa pengar eller arbetet och att vi vill satsa på era hus, kommer de garanterat haka på. Att Sundbyberg är så mysig är för att alla husen oavsett vilken egendomlig färg de än har så stämmer de ihop med varandra. (Höstens färger) Solna behöver ha några gemensamma drag. Precis utanför t banan/bussarna är husen vita. De är så fräscha att se på mot allt annat. En stad speglar alltid hur den ser ut i centrum och hur gemytlig den är. Börja där.

Publicerat 10 augusti 2015

Som boende i Hagalund blir man alldeles förskräckt över de planer som finns över förtätning med fler hus. Hagalund är perfekt som det är. Bygg inte in oss i mörker,utan utsikt och med full insyn till hus mittememot.bevara våra fina grönområden,gångbroar etc.hagalund är mycket väl genomtänkt från början och bör så förbli.Stoppa alla byggplaner. Rusta upp sunnanskolan istället för våra barn.Lyssna på boende!!!!!lämna oss ifred, vi tycker det är bra som det är.tack.

Publicerat 11 augusti 2015

Varför inte måla om de där kolossala blå husen på kullen? Varje hus i sin egen färg och lite mosaik på samma gång, tack. Nu ser de ut som direkt flyttade från det forna DDR.

Publicerat 14 augusti 2015

Jag bor på HAGALUNDSG. 35_41 3TR kommer den nya byggplanen att genomföras får jag ett hus 8_10 m från mina fönster , min utsikt för svinner , därimot får de inflyttade insyn i min lägenhet eftersom huset skall ha 5_8 våningar , vansinne . Jag trivs jättebra som det är nu, sitter på balkongen på dagar och kvällar ostörd . Jag vill ha Hagalund som det är nu , fria ytor mellan husen, grönområden , inte det getto som planeras .Appropå det centrum som planeras med många affärer , de som tror att Hagalundscentrums affärer skall kunna konkurera med Solna Centrums och Friends Arenas affärer lever i det blå . Det blir tvärtom många konkurser efter några år i Hagalunds "nya centrum", är det det ni vill ha .

Publicerat 20 augusti 2015

Ordentlig upprustning av gaturummet samt runt husen. Hålla efter vildvuxna buskar o.dyl. Rusta upp runt vattentornet,rusta upp industriområdet. Värna om det som finns istället för att tränga in hus i mängd.Eftersom att all upptänklig service finns i närområdet, med två centrumanläggningar så är det väldigt opassande att säga som Solnas politiker att det behövs mer underlag (sönderbyggt Hagalund) för att det ska bli service häruppe. Ligg lågt Granfalk och Svenonius och andra i Solna.

Publicerat 21 augusti 2015

Enkelt uttryckt anser jag att man bör riva hela Hagalunds industriområde och bygga en helt ny, fräsch stadsdel. Finns några äldre villa-liknande byggnader man kan använda till annat men resten bör rivas. Ett riktigt dåligt område idag.

Publicerat 21 augusti 2015

Området måste förtätas. Finns ingenting vettigt här idag. Motstånd kommer alltid att finnas men vi är många som inte har tid att göra vår röst hörd. MVH Hagalundsbo

Publicerat 21 augusti 2015

I och med Arenastaden har trafiken i området ökat. Är det möjligt att bygga bullerplank längs Frösundaleden för att minska buller och partikelhalter för boende i närheten?

Publicerat 25 augusti 2015

Jag tycker det är förkastligt att ni vill förtäta Hagalund. Vi behöver den fria ytan som finns för att må bra här. Har mycket svårt att tänka mig att Hagalundsboende personer vill att ni förtätar området med fler bostäder. P.S. Förutom tycker jag det är väldigt dåligt att säga, med bebyggelsen kommer andra fördelar, anledningen till att erbjuda detta i samband bör anses som en muta. Vi har väl rätt att ha det bra och fint här som andra områden utan att bli påtvingade förtätning. Skäms på er politiker. /Företagare i Hagalund och antagligen fd. Moderat i och med detta.

Publicerat 25 augusti 2015

Förtätning ska icke behöva ske längs Hagalundsgatan. Däremot ska området runt industriområdet rustas upp och hela Hagalund likaså. Risken är annars att det kommer låta : Det blev allt lite för mycket hus. De som bestämmer brukar ångra sig när de slutat vid makten och ser vad de hastat fram.

Publicerat 27 augusti 2015

Bra planer! Nu gäller det att poltikerna vågar stå fast vid en ordentlig förtätning som tar bort den trista blåsigheten och ödsligheten. Förtäta så mycket det går.

Publicerat 27 augusti 2015

Hagalunds arbetsplatsområde bör bebyggas tätt och med höga hus. En riktig tuff miljö utan för mycket hänsyn till ljusinströmning eller bullerproblem.

Publicerat 27 augusti 2015

Överdäcka all tågräls genom solna. Gör fler uppgångar på nya tunnelbanan. Snygga upp Blåkulla, gör så att boende trivs. Bygg högt där det byggs.

Publicerat 27 augusti 2015

Haglund har möjligheter att bli något riktigt bra. Tycker det är en bra idé att bygga tätare så man vågar promenera under dygnets olika timmar.

Publicerat 27 augusti 2015

Bygg fler hus i Hagalund. Det går att lyfta stadsdelen mer. Har hört något om en strategi för fler bostäder. Kör på!

Publicerat 27 augusti 2015

Hagalund har potential men behöver bättre kommunikationer och ny närservice. Fler bostäder i området behövs, kommer göra susen!

Publicerat 27 augusti 2015

Modernisera fasaderna på blå kulla. Byggnaderna är så otroligt fula rent arkitektmässigt. Den blå färgen skapa obalans i stadsrummet och det känns som man befinner sig i forna Sovjet.Skapar otrygghet. Ser gärna att ni bygger tätare.

Publicerat 27 augusti 2015

Om vi kan bygga fler bostäder får vi en trevligare stadsdel med bättre möjlighet till ökad närservice. Gärna bättre kollektivtrafik till Hagalund också.

Publicerat 27 augusti 2015

Bygg inte bara bostäder i Hagalund, ser gärna fler företag och affärer i området. Hela området borde planeras om från grunden så att de blåa husen rivs. Bygg snygga hus istället för fula så området blir mysigt och tryggt än vad det är idag. Personligen saknar jag en saluhall, varför inte bygga en i Hagalund så det blir mer fläkt och rörelse i området. Dessutom tycker jag att de fina gamla kyrkan skyms av de fula blåa husen.

Publicerat 30 augusti 2015

Det är svårt att förstå hur en dialog med boende och verksamma i området kunde leda fram till en strategi med förslag på förtätning med 1100-1800 nya bostäder mellan och runt de blåa husen. Jag anser att området inte bör förtätas, däremot rustas upp och moderniseras. Det går att göra en del längs Hagalundsgatan och i centrum som är förfallet och brandskadat. Jag tror att det fanns en tanke med Hagalund. Måhända inte arkitekterna tänkte på det pittoreska och idylliska i första hand, däremot är jag övertygad om att de planerade husens placeringar så att det skulle komma in maximalt mycket ljus i lägenheterna och finnas mycket luft mellan husen. Påståendet att man måste förtäta för att ge underlag för mer service är märkligt. Om man jämför med till exempel Råsunda, hur många personer per kvadratmeter bor där - och vilken grad av service finns? Däremot Hagalunds arbetsplatsområde är slitet, uttjänt och otidsenligt. Här finns utrymme för stora förändringar, inklusive bostadsbyggande. Likaså efter Solnavägen.

Publicerat 30 augusti 2015

För de stora husen på Hagalundsgatan så är det området redan bland det tätaste i Stockholm. Det är bara om man tar en större radie över området och får med stora delar av kyrkogården som tätheten kan se mindre ut. Med hänsyn till tätheten bör ökad bebyggelse bli begränsad. Området är luftigt men det är för att husen är så höga och kompakta.

Publicerat 30 augusti 2015

Det är viktigt att låta kyrkan får en framträdande plats som det har idag. Var försiktig med att skymma den bakom hud för nära. I området är det ett av få äldre hus som är kvar. Vill man ha en intressant led från Solna Station till Solna centrum är det bra om man kan se kyrkan från leden. Belys gärna kyrkan nattetid så hade det blivit ett blickfång i området.

Publicerat 30 augusti 2015

Jag har som arkitekt tittat närmare på Hagalunds arbetsplatsområde och välkomnar förslaget att inkludera bostäder i området. Dock behöver man vara mycket mer specifik när man säger att man vill skapa "både bostäder och arbetsplatser". Arbetsplatser skulle kunna innebära av vilken typ som helst, men det som gör området intressant, både lokalt och regionalt, är att det finns plats för utrymmeskrävande verksamheter som verkstäder, logistikcentra mm. Det är av största vikt att förstå varför dessa verksamheter finns i området idag: det är väldigt gynnsamt logistiskt (och därmed ur miljösynpunkt) att ha tillverkning av saker vi behöver i ett centralt läge. Det är gynnsamt inte bara för företagen som ligger i området utan även för alla som samverkar med företagen och därigenom också i förlängningen för alla som bor i staden. Det finns idag en stor risk att de befintliga verksamheterna tvingas lämna området (enbart pga osäkra framtidsutsikter) och kommunen behöver identifiera vilken tillgång området är för staden. Bara som en retorisk fråga: var ska byggnadsmaterialet till bostäderna utmed nya tunnelbanan produceras? Om det inte är här så är det någonstans utanför staden. Med Hagalund har Solna Stad möjlighet att bli ett föregångsexempel på hur framtidens hållbara stad planeras och utvecklas: genom att dra nytta av resurser som redan finns i området och inkludera verksamheter och yrkesgrupper som annars tvingas ut från staden vi lever i.

Publicerat 30 augusti 2015

Som boende i Hagalund kanske det vore bäst att se sej om efter något annat ställe att flytta till nu när politikerna i Solna tänker bygga sönder och förstöra allt vackert och trivsamt i Hagalund.något betong getto vill väl ingen bo i.nej slopa alla nya byggplaner mellan samtliga blå husen och låt oss få behålla våra grönområden. Vi är tillräckligt många i Hagalund för att få service utan motkrav.När ska den påstådda dialogen med de boende bli av, kan man undra.

Publicerat 31 augusti 2015

Rusta upp sunnanskolan istället för att riva den.där kan barnen vara utan att behöva gå ner bland trafiken. Bra läge med grönområden runt om precis som tanken var från början. Låt oss få ha kvar våra grönområden emellan alla våra blå hus, så vi får in fortsatt ljus i våra lägenheter.llåt gångbroarna bli kvar som dom är , praktiskt för både barn, äldre o handikappade att ta sej till affären i alla väder.framför allt börja lyssna till oss boende.

Publicerat 31 augusti 2015

Skrota byggplanerna för Blåkullda/Hagalund. En som ni kallar det, kompletterande bostadsbebyggelse, är förödande förr oss som redan bor här. Vi får sämre livsbetingelser och det kan bättre service inte kompencera. Ett tips till Solna Stad är att gå från den med företagsvänliga staden till den med invånarvänliga staden, det borde vara en självklarhet.

Publicerat 31 augusti 2015

Bygg lite blandat i Hagalund för att mjuka upp känslan av miljonprogram. Det finns i dag för öppna kvarter och ytor som gör att det känns stort och mysigt, vill ha slutna kvarter som i Råsunda.

Publicerat 31 augusti 2015

Kan man på någonstans i hagalind återskapa ett eller ett par hus från gamla Hagalund vore det toppen!

Dela: