Haga och Hagastaden

Synpunkter:

Publicerat 12 maj 2015

Förtätningen är för hög. Nuvarande utsikter förstörs av höghus allt för tätt inpå de gamla husen. Och vart tar busstorget vägen? Det verkar vara helt bortglömt i den nya stadsbilden.

Publicerat 13 maj 2015

Jag vill gärna se förslaget om en ekodukt mellan Hagaparken och gamla Karolinska bli verklighet. Gillar verkligen vänsterns förslag Karolinastaden.

Publicerat 13 maj 2015

Simhall & festlokaler i Frösunda

Publicerat 13 maj 2015

Solnavägen bör omgestaltas till stadsgata med lägre trafiktempo. Bra med förtätning, låt innerstaden växa in i solna. Ett högt hus vid solna c behövs som blickfång från torsplan.

Publicerat 14 maj 2015

Satsa på Haga norra! Bygg en livsmedelsbutik i närheten på den sidan "Tanka" macken ligger och en stor bilparkering med gamla bilar till salu. Det finns inget här förutom lilla Willys i Hagalund med begränsade varor. Råsundaväggen med rondeller byggs ut för fullt, det saknas butiker runt om här. En ICA eller COOP skulle sitta fint.

Publicerat 14 maj 2015

Kan man inte sätta upp bullerplank längs med E4? Som det är nu så hör man bilarna konstant både i Hagaparken och på Norra kyrkogården. Det förstör tyvärr totalt den fina naturupplevelsen. Man får gå ända ner längs kanten på Brunnsviken för att ljudet ska försvinna i bakgrunden.

Publicerat 16 maj 2015

Till helt nyligen fanns ett pågående arbete rörande tillgäggsbebyggelse i Solna kyrkby, som bland annat innebar förflyttning av Solnadals värdshus till denna plats kompletterat med ett litet hotell. Dessutom skulle det tillkomma 6 radhus. Detta var ett mycket fint förslag och kyrkbyn skulle må väl av att det genomfördes. Värdshuset kan inte i längden ligga kvar där det nu ligger.

Publicerat 17 maj 2015

Anlägg en strand vid brunnsviken nedanför frösunda (vid SAS). Det behövs en strand i Solna!

Publicerat 18 maj 2015

En sandstrand vid SAS skulle vara fint. Fyll på med sand, ansa vassen och ett litet café vore pricken över iet. Det är många Solnabor som kommer hit på sommaren för att ta sig ett dopp.

Publicerat 19 maj 2015

Badplats vid Brunnsviken! Det vore underbart med en riktig strand i Solna, gärna med toalett och en liten kiosk. Solna är en kommun med många sjöar och vikar, låt det vara till glädje för både barn och vuxna (för en relativt liten kostnad). Mvh, Helena Björkman

Publicerat 3 juni 2015

Bostäder som kan lösa frågan om framtida specialisering inom näringslivet måste komma till, inte bara i Haga utan hela Solna. Bostäder som gör att man kan locka utländska specialister till företag, univerisitet m.m.

Publicerat 3 juni 2015

I Hagaparken vore det trevligt om man ytterligare kan få till caféer och andra saker som gör att man kan besöka och njuta av hagaparken. Något café eller restaurang vid vattnet. En lite mer ordnad badplats vore kul om man kunde få till.

Publicerat 3 juni 2015

Det vore trevligt med starkare belysning längs med promenaden längs brunnsviken och på gångvägarna ner till Brunnsviken. Det är framförallt väldigt mörkt under vintertid och med mer ljus skulle det kännas tryggare att ta kvällspromenader.

Publicerat 3 juni 2015

Det vore trevligt med starkare belysning längs med promenaden längs brunnsviken och på gångvägarna ner till Brunnsviken. Det är framförallt väldigt mörkt under vintertid och med mer ljus skulle det kännas tryggare att ta kvällspromenader.

Publicerat 3 juni 2015

Exploatera Haga Södra. Ett bra läge med närhet till stad och natur!

Publicerat 3 juni 2015

Exploatera vid biliatomten och ner mot arenastaden.

Publicerat 3 juni 2015

Se till så att hagastaden även växer norrut och genom Solnavägen binder ihop Solna och Stockholm. Solnavägen har enorm potential.

Publicerat 6 juni 2015

En generell kommentar kring ÖP: Smittskyddsinstitutet har relativt nyligen bytt namn; myndigheten heter nu Folkhälsomyndigheten.

Publicerat 7 juni 2015

Cykel och gångväg från karolinska och norr station till hagmarker görs planskilt från bilvägar. Gärna bro över trafiklederna. Annars tidsödande passage med flertal rödljusen. Hälsningar Daniel Wallinder

Publicerat 12 juni 2015

Här tycker jag ni ska bygga ett ute-gym på någon del av gräsmattan vid tennisbanorna, vid Haga Södra.

Publicerat 12 juni 2015

Hej.

Publicerat 13 juni 2015

Bygg bort förorten och bygg ihop med city.

Publicerat 13 juni 2015

Sluta lyssna på tjatet om hyresrätter, det som faktiskt efterfrågas är större bostadsrätter för oss som vill bo kvar här när familjen växer.

Publicerat 16 juni 2015

Hej! Jag är ordförande i Brf Tomteboda 1 som är belägen utmed Solnavägen. I förra veckan tog föreningen beslutet, med överväldigande majoritet, att sälja vår mark längs med Solnavägen till Veidekke för att de ska bygga bostäder där. Vi ser mycket positivt på planerna att göra om Solnavägen, och hoppas och förutsätter att Veidekke kommer att få bygglov av staden så att byggnationen blir av. Det tjänar alla på - vår förening, Solna stad, de som senare kan flytta in i husen samt Veidekke!

Publicerat 16 juni 2015

Cykelleden som går mellan E4 och Hagaparken får ett tråkigt slut halvvägs och sen leds man in på grusväg genom hagaparken. Cykelvägen borde gå parallellt med e4 hela vägen in till norrtull som den tidigare gjort.

Publicerat 16 juni 2015

Finns det förslag till översiktsplan? Vad ska man reagera på? Här finns ju bara generella beskrivningar, som man har kunnat läsa länge. Ni måste skapa en värdig, grön och hållbar livsmiljö för oss 75 000 personer som bor här! Och inte ständigt ha som mål att bygga bostäder för nya Solnabor som ännu inte tänkt flytta hit. Eller anpassa för genomfartstrafik för personer från grannkommuner. Försök i första hand att få oss att trivas och gilla politiker och tjänstemän i vår stad!

Publicerat 26 juni 2015

Fler kafeer och uteserveringar i Hagaparken. Rensa gärna lite i vassdungarna också.

Publicerat 30 juni 2015

Anlägg badplats i Hagaparken. Ha fler caféer.

Publicerat 3 juli 2015

Anordna en badplats med bryggor bakom SAS' huvudkontor.

Publicerat 3 juli 2015

Bygg en toppstuga på Hagakullen med café, stor veranda med fasta fikare

Publicerat 5 juli 2015

Ge fan i parkeringarna längst med frösundaleden /råsundavägen som kommer fösvinna om ni bygger tvärbana till Bergshamra. Dessa är de enda parkeringar vi boende har. Husen är för gamla så det finns inga parkeringsgarage. Tunnelbana räcker. Bygg undan skiten, tillräckligt rörigt som det är. Flyttar fan från kommunen om jag måste parkera bilen flera kilometer från huset.

Publicerat 7 juli 2015

Bättre och större badplatser runtomkrng brunnsviken!

Publicerat 9 juli 2015

Mer grönt - träd, parker, rabatter, gör en stad mer levande! Plantera mer!

Publicerat 1 augusti 2015

E4:an måste bullerdämpas. Man hör buller från vägen trots att man är nere vid vattnet i hagaparken. Det förstör ju hela idén med att kunna koppla av i hagaparken. Kanske kan man börja med bullerplank men på sikt bör ju vägen överdäckas längs hagaparken iaf. Det finns ingen som helst anledning att vägen ska ta upp massa plats och bullra som den gör idag när majoriteten bara ska åka rätt igenom. Kungafamiljen kan ju vara med och betala också. Känns ju inte värdigt en kungapark att ha den vägen bredvid. Eftersom vägen är ett riksintresse bör resten av riket vara med att betala för kalaset. Solnavägen måste få en ordentlig cykel/gångväg utan hinder till vasastan och vägen får gärna ha en touch grönt då den inte är så trevlig idag. Även en ordentlig cykel/gångväg utan hinder från Solna C till hagaparken. Jag tycker även vägen in till fjärilshuset borde stängas av för motorfordon. Varje gång blir man ju förbannad när alla ska flytta sig för bilarna som tränger sig på i området. Måste man in med leverans får man lösa det på annat sätt (ingen särskilt lång sträcka). Sedan är det rent pragmatiskt en katastrof att halva Haga's yta är till för de döda. Nu vet inte jag om Svenska kyrkan äger marken och därmed basta men annars borde ju stadsdelen se till att ytan på sikt minskas och används mer och mer till saker för de levande idag. Om gravar måste finnas så bör de placeras längre från stadskärnan. Sedan har vi Hagaparken som är fantastisk (förutom ljudet) men kan bli än bättre genom café vid vattnet (och då ett riktigt bra café), badmöjlighet (då måste ju även vattenkvalitén bli mycket bättre när det gäller tungmetaller!) samt fler sittmöjligheter vid vattnet (Just nu finns bara en någon brygga och någon lite gräsplätt.). Jag skulle gärna se att man rensar/klipper lite längs vattnet också så att man kan se ut mer över vattnet när man spatserar runt (givetvis utan att förstöra naturlivet).

Publicerat 4 augusti 2015

Vi behöver riktiga cykelvägar i alla stadsdelar, inte minst i Haga/Hagastaden. Börja med att göra cykellederna bättre för cyklister än vad bilvägarna är för bilister. Sen kan vi börja göra något riktigt bra!

Publicerat 4 augusti 2015

Jag tycker att det är ett mkt bra förslag att göra Solnavägen till en tät stadsgata men viktigt med olika färger och former på husen så det blir en ny spännande vy.Kan fortsätta till Stråket/Råsundavägen så även tomten efter Råsunda stadium kan höra dit.

Publicerat 4 augusti 2015

Ljudet från den stora motorvägen hörs in i Hagaparken vilket inte är så avslappnande som det skulle kunna vara. Så jag önskar gärna en lösning på det. Buller har en negativ effekt på boende i en stad så om man aldrig kan komma ifrån det behöver något göras åt det.

Publicerat 4 augusti 2015

Efter reportaget att brunnsviken innehåller massa tunga metaller och gifter blev en rejäl käftsmäll. Här har man trott att vattenkvalitén var ok men den är ju rent vidrig. Känns så dåligt att jag måste säga till mina barn att de inte kan bada där längre för att det är fullt med gifter i. Ta tag i detta akuta problem genast!

Publicerat 27 augusti 2015

Kul med lite liv och rörelse i områdena kring Hagaområdet!

Publicerat 30 augusti 2015

I detta område finns en jättestor kyrkogård. Solna borde verka för att den på lång sikt blir mindre. Då kan mycket yta användas till annat. Att ha en så här stor kyrkogård centralt är inte yteffektivt. Ytan är också en barriär mot övriga områden. Att förändra i en kyrkogård är en lång process och därför bör ett första steg vara att man inom ex fem år inte längre får begravas där (förutom i minneslundar. Kyrka, byggnader och minneslundar ska naturligtvis få vara kvar och vara en viktig del i området och ta tillvara områdets historia.

Publicerat 31 augusti 2015

Hej! Som vi har förstått kommer det framöver att byggas en vägtunnel som passerar relativt nära bostadsområdet där min familj och jag bor (Fogdevreten nära Tomteboda bangård). I kartan står tunneln markerad som "Framtida regional huvudväg i tunnel". Tunneln löper mellan Essingeleden och E4:an längre norrut – under Tomteboda bangård. Vi vill att man beaktar att eventuella luftutsläpp från vägtunneln placeras på ett säkert avstånd från våra bostäder så att vi inte får in avgaser från vägtunneln i våra bostäder. Vänliga hälsningar Mia Törngren Fogdevreten Solna

Publicerat 31 augusti 2015

Utveckla Frösundaviks badmöjligheter så vi får en lämplig badplats i Solnas del av Hagaparken.

Dela: