Det här händer i Solna idag

 • 3 solnabarn föds
 • 2 solnabor dör
 • 17 flyttar till Solna och 13 flyttar från Solna
 • 1 100 besök på våra fritidsanläggningar
 • 1 150 lån på biblioteket
 • 60 besök på Kulturskolans föreställningar
 • 80 parkeringsboter utdelas
 • 30 000 kg sopor slängs
 • 1,5 lägenheter färdigställs
 • 100 kvm asfaltering görs
 • 3000 barn är i förskolan
 • 6000 barn är i skolan
 • 1 nytt hushåll får försörjningsstöd
Dela: