Avgift för kopiering av allmän handling

Beslutad av kommunfullmäktige 25 november 1996, § 216.

När vi tillhandahåller kopior av allmänna handlingar får vi ta betalt enligt beslut av kommunfullmäktige. Där hänvisas till de bestämmelser om avgifter som finns i avgiftsförordningen. Det innebär i korthet att följande gäller.

  • Upp till och med nio kopior är gratis.
  • Tio kopior i en och samma beställning kostar 50 kronor.
  • För varje kopia därutöver tillkommer 2 kronor.

I de fall avgiftsförordningen saknar bestämmelse om avgift, ska självkostnadsprincipen tillämpas.

Förtroendevalda, personalföreträdare och personal från andra förvaltningar behöver inte betala någon avgift för kopior.

​Enligt beslut i KF 2005-05-30 § 162 ska kostnader under 75 kronor inte faktureras.

Dela: