Befolkning

Solna är en stad i stark tillväxt. Under 2016 växte befolkningen med 2,6 procent.

Solnas befolkning 2016

Män Kvinnor Totalt
38 986 39 143 78 129

Solnas befolkning har ökat med cirka 38 procent sedan år 2000, från 56 605 till dagens 78 129 invånare (år 2016). I Stockholms län har befolkningen ökat med cirka 25 procent och totalt i landet med cirka 13 procent under motsvarande period.

År Antal personer
2015 76 158
2014 74 041
2012
71 293
2010 68 144
2008
65 289
2006 61 717
2004
59 098 
2002 57 585

Källa: SCB

Dela: