Befolkning

Solna är en stad i stark tillväxt. Under 2017 växte befolkningen med 2,0 procent.

Solnas befolkning 2017

Män Kvinnor Totalt
39 906 39 801 79 707

Solnas befolkning har ökat med cirka 41 procent sedan år 2000, från 56 605 till dagens 79 707 invånare (år 2017). I Stockholms län har befolkningen ökat med cirka 27 procent och totalt i landet med cirka 14 procent under motsvarande period.

År Antal personer
2016 78 129
2015 76 158
2014 74 041
2012
71 293
2010 68 144
2008
65 289
2006 61 717
2004
59 098 
2002 57 585

Källa: SCB

Dela: