Statistik om Solna

Solna är en fantastisk företagsplats. I staden finns en dynamisk marknad med många företag och arbetsplatser i olika storlekar och branscher. Här finns allt från stora multinationella företag till små start-up-företag och från högteknologiska företag till tjänsteföretag.

Solna har en stor arbetsmarknad med omkring 90 000 personer som har sin sysselsättning här. I nationellt perspektiv är sysselsättningen hög och arbetslösheten låg i Solna.

Solna är en stad i stark tillväxt. Under 2017 växte befolkningen med 2,0 procent, vilket kan jämföras med länet som växte med 1,7 procent och riket som växte med 1,3 procent. Denna utveckling förväntas också fortsätta.

Solna har en fantastisk livsmiljö med en unik närhet till både storstadens puls och nationalstadsparkens lugn. Här finns en stor bostadsmarknad med attraktiva bostäder. Bostadsmarknaden växer också stadigt och Solna är en av de kommuner i landet som bygger mest nya bostäder.

Solnas befolkning har en hög utbildningsnivå. Av invånarna i åldern 20-64 år har 60 procent eftergymnasial utbildning.

Mer statistik om Solna, finns på denna länk hos SCB.

Dela: