Vision och mål

Vision

Solna stad ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla solnabor. Staden kännetecknas av trygghet och öppenhet, där allas potential tas tillvara. Vi erbjuder kunskap, kreativitet och upplevelser som ökar regionens attraktionskraft.

Mål

  • Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser.
  • Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser.
  • Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i.
  • Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.
Dela: