Logotypens varianter

Logotypen finns i två varianter, stående och liggande. Den stående logotypen i färg används i första hand. Den stående logotypen ska också alltid användas vid samarbeten med andra organisationer.

I de fall logotypen ska användas i liten storlek ska den liggande versionen användas. Den liggande logotypen ska aldrig användas i den så kallade "barnsolen". Barnsolen är namnet vi använder på det grafiska elementet när det är beskuret till < 25 procent cirkel. Mer om barnsolen finns här.

Logotypen används alltid i sin helhet och ska inte brytas isär.

Mått

Logotypens storlek mäts på höjden. Grundstorleken på vapnet är 20 mm. Rekommenderad storlek på den stående logotypen är minst 14 mm och 8 mm på den liggande. Minsta storleken gäller material som hålls i handen. Ska logotypen appliceras på en affisch eller bilboard ska storleken dras upp proportionerligt till det formatet.


Dela: