Logotypens frizon

För att tydliggöra logotypen är det viktigt att respektera dess frizon. Frizonen är det minimiavstånd kring logotypen som ska vara fri från texter och bilder. Vid placering i det grafiska elementet används den runda frizonen. Ju större friutrymme, desto tydligare blir logotypen. Frizonen motsvaras av bokstaven S i logotypen.

Dela: