Logotypens färger

Logotyp i färg

Logotypens färger är blå (PMS 2945 och 2965) och gul (PMS 108). Logotypen ska vara färgsatt med ovannämnda färger och får inte ändras procentuellt. Den logoblå och logogula färgen får endast användas i logotypen.

Svart logotyp

Den svarta logotypen används när det inte är tekniskt möjligt, estetiskt eller ekonomiskt försvarbart att använda färglogotypen. Den gula färgen översätts till vitt och den blåa färgen översätts till svart.

Negativ logotyp

Det finns även en negativ, eller inverterad, variant av logotypen som kan användas då logotypen ligger mot mörk eller färgad bakgrund. Om logotypen används mot bilder är det viktigt att det är lugn bakgrund och att logotypen får god synbarhet.

Det grafiska elementet "Barnsolen" gör det dock möjligt att kombinera logotypen med en mönstrad bakgrund. Det grafiska elementet kan med fördel även användas då logotypen ligger mot en mörk eller färgad bakgrund. Läs mer om barnsolen här.

Dela: