Samarbeten

Solna stad är engagerad och involverad i ett stort antal samarbeten som har en verkan på bilden av Solna. Det är därför viktigt hur samarbetet ska utformas för att nå tydlighet i vår kommunikation, kunna vara med och påverka hur vi uppfattas och därigenom förmedla en enhetlig bild av Solna stad.

Olika typer av samarbeten

Ofta räcker det också för mottagaren att veta att informationen kommer från Solna stad. I vissa fall kan det behöva tydliggöras vem inom staden som är avsändare. Solna stad samarbetar också utanför organisationen. I de fall Solna stad äger projektet ska Solna stads grafiska profil användas och agera som avsändare. När Solna stad ingår i ett samarbete, men inte äger projektet, följs projektägarens profil men Solna stad säkerställer att logotypen används på ett korrekt sätt.

Då Solna stad använder andra organisationers logotyper är det viktigt att säkerställa användningen av dessa med organisationerna.

Dela: