Avsändare

Solna stad ska vara huvudavsändare. Logotypen är stadens tydligaste avsändare och ska alltid finnas med i kommunikationen. Ibland kan det dock vara viktigt att tydliggöra vem inom Solna stad som är avsändare, till exempel i skrivelser till medborgare. Då är det viktigt att mottagaren snabbt och tydligt förstår vilken förvaltning som är avsändare. Förvaltningar kan komplettera logotypen med förvaltningens namn (se exempel nedan).

Verksamheternas symboler

När en förvaltning kommunicerar är Solna stad alltid avsändaren och garant för kommunikationen. Förvaltningar bör inte ta fram egna element och symboler. Om det är nödvändigt för mottagaren att veta vilken förvaltning som kommunicerar skrivs förvaltningsnamnet som löpande text på fram- eller baksidan. I de undantagsfall som ett behov av egna element och symboler uppstår ska det alltid stämmas av med kommunikationsenheten innan något nytt tas fram.

De verksamheter som verkar under förvaltningarna har många gånger egna symboler/märken för sina respektive områden, till exempel ungdomsgårdar, caféer och övriga kulturverksamheter. De ska behandlas som symboler och inte logotyper/avsändare. Solna stad är alltid avsändaren men symbolen/märket kan användas tillsammans med Solna stads logotyp för att tydliggöra verksamheten. Solna stads logotyp placeras i det nedre högra hörnet. Märket placeras i nedre vänstra hörnet tillsammans med namn på tillhörande förvaltning.


Bolag

Det är viktigt att bolag inom Solna stad har samma syn på kommunikationen som staden i övrigt. För att tydligt markera tillhörigheten med staden ska Solna stads logotyp alltid finnas med. Solna stads logotyp fungerar också som en garant för bolaget. Bolagslogotypen placeras nertill i vänstra hörnet. Solna stads logotyp placeras vid användning tillsammans med bolagslogotyper i nedre högra hörnet.

Skolor

Grundskolor och gymnasieskolor kan använda sin egen symbol men bör i övrigt följa Solna stads grafiska profil. Solna stads logotyp ska alltid vara med för att visa på tillhörigheten till Solna stad. Det innebär att gymnasieskolans logotyp fungerar som en avsändare och Solna stads logotyp fungerar som en garant.


Dela: