Logobärare

Det grafiska elementet "Barnsolen" används som logobärare då loggan ligger mot mönstrad bakgrund eller bild. Barnsolen kan även användas då loggan ligger mot en mörk eller färgad bakgrund.

För att underlätta arbetet med barnsolen finns original framtagna. Kontakta kommunikationsenheten för ytterligare information.

I vissa fall kan den stående logotypen placeras i helcirkel, det gäller främst vid framtagning av profilprodukter.

Exempel

Dela: