Logotypen

Logotypen är Solna stads främsta visuella kännetecken. Den tydliggör att Solna stad står bakom verksamheten eller informationen. Genom att konsekvent följa de riktlinjer som gäller för användningen av logotypen förstärks bilden av Solna stad och vårt varumärke.

Solna stads logotyp består av det heraldiska vapnet och textbilden Solna stad. Vapnet består av en sköld med en murkrona. Dessa delar ska användas tillsammans och får endast i undantagsfall separeras, exempelvis i flaggor.

Vapenbilden med solen är fastställd av Kungl. Maj:t och är därmed skyddad. Varken tillägg eller ändringar är tillåtna enligt upphovsrättsliga regler.

Solen skiner över Solna - logotypens historia

Första gången som solsymbolen förknippades med Solna var när Solna kyrka fick ett nytt torn med tornprydnad 1723. Denna förgyllda tornprydnad, som hade formen av en sol, har nu ersatts, men den finns fortfarande kvar i kyrkan. Den sitter i det runda fönstret över den västra ingången.

Solna har solen som symbol i sitt vapen. Namnet Solna har dock inget med solen att göra, trots att det ligger nära till hands. Ordet sol eller soln är en forntida benämning på strand eller sjö. Det tidigast kända namnet på Solna är Solnö.

Den kommunala solen dök upp på himlen redan 1924 i form av ett sigill som hade ritats av riksheraldikern. Det kom sedan att förändras något över åren för att den 26 januari 1940 få en noggrant fastställd form av riksheraldikern gillad av Kung Gustav V.

Solnas nya uppdaterade logotyp har utarbetats i enlighet med statsheraldikerns (tidigareriksheraldikern) rekommendationer.

Tidigare sigill och vapen

Dela: