Vardagstypsnitt

I de fall då informationsmaterial produceras internt ska Arial användas i rubriker och Garamond användas i brödtext. Typsnitten för intern kommunikation har alla anställda inom Solna stad tillgång till. Se kapitlet om mallar. Kontakta servicedesk om du är i behov av kommunikationstypsnitten.

Dela: