Profiltypsnitt

I all tryckt kommunikation som profileras utåt ska Helvetica Neue och Adobe Garamond användas. De finns olika variationer vilket ger fler möjligheter. Helvetica Neue används för rubriker, bildtexter, faktarutor och kortare texter, medan Adobe Garamond används för brödtexter.

Dela: