Grafiska element

Solna stads grafiska element består av en cirkel, solen, vilken har sin bakgrund i logotypen.

Cirkeln i sin helhet används som bärare av budskap. Som budskapsbärare ska cirkeln ligga fritt och inte beskäras. Den beskurna varianten av det grafiska elementet (barnsolen) används som logotypbärare.

Den runda cirkeln är framtagen för att kunna applicera budskap i text på färgade bakgrunder och bilder. Vid behov kan även bild placeras i cirkeln. Bilder fungerar bäst som bakgrund och kan med fördel vara utfallande och täcka hela sidan.

Dela: