Film och grafik

Det finns en speciellt framtagen grafik för Solna stads filmer och webbsändningar. Följ denna grafik så ger våra produktioner ett mer enhetligt intryck. Kontakta kommunikationsenheten vid frågor.

Vinjett

Att introducera filmen med en startbild kan ibland behövas. Dock är det att föredra att låta filmen komma igång och i slutet av filmen lägga en vinjett då de första sekundrarna är avgörande för ett vidare intresse hos betraktaren.

Creditlista

Kan vara rullande eller statisk.

Vinjett - slut

Tydliggör alltid avsändaren på slutet. Använd Solna stads logga.

Dela: