Typografi, färger, bilder och grafiska element

Typografin är en viktig byggsten i Solna stads grafiska manual. Solna stad har fyra utvalda typsnitt som ska användas i skriven text – Arial, Helvetica Neue, Garamond och Adobe Garamond.

Arial och Helvetica Neue är så kallade sans-seriffer (bokstäver utan klackar) och används som rubrik, ingress, tabell och diagramtypsnitt. Garamond är en så kallad seriff (bokstäver medklackar) och lämpar sig bäst som brödtexttypsnitt eftersom serifferna binder ihop orden vilket gör typsnittet mer lättläst.

Profilfärger har staden 12 stycken av, uppdelade i primärfärger och komplementfärger. Färg är ett fenomen med stark associativ och psykologisk effekt. Det är lätt att minnas färger och färgkombinationer, färg är således en viktig identitetsbärare för att skapa igenkänning av Solna stad och en av byggstenarna i vår grafiska profil.

Bildens roll är att stärka och förtydliga budskapet, och vad som är Solna. Genom att använda bilder och illustrationer i kommunikationen ges möjligheter att inte bara föra fram ett budskap, utan också att förmedla en känsla för staden. Bilder staden använder ska visa en mångsidig, levande och kontrastrik stad. En växande stad där bebyggelse möter natur.

I vänstermenyn hittar du mer detaljerad information.

Dela: