Språk

En del av Solna stads identitet är hur vi uttrycker oss. Språklig identitet handlar om att vi har en samstämmig röst i kommunikationen. Vi som arbetar i staden har solnaborna som yttersta uppdragsgivare. Det är därför ett rimligt krav att vi använder oss utav ordval och tonalitet som gör att invånarna lätt kan ta del av och förstå vår information.

Vårt huvudsakliga tilltal är det personliga tilltalet, men i vår roll som myndighetsutövare använder vi ibland myndighetstilltalet. Oavsett vilket tilltal vi använder är vårt språk alltid vårdat, enkelt och begripligt.

Ibland är våra läsare också våra arbetskamrater inom staden. Den tid vi lägger ner på att göra en text begriplig, har vi till godo många gånger om ute i organisationen.

Språket förmedlar en bild av avsändaren. Om vi vill att solnaborna ska betrakta Solna stad som trygg, serviceinriktad och öppen, måste vi också återspegla det i vårt språk. Det finns en särkild anvisning framtagen för språklig identitet. Staden har även upphandlade språkkonsulter som kan hjälpa till med framtagning och språkgranskning av texter.

Dela: