Profilprodukter

Inom Solna stad används profilprodukter i flera olika sammanhang. På profilkläder placeras logotyp med fördel på till exempel bröstet eller ärmen.

Eventuell avsändartext skrivs alltid i Helvetica Neue.

För framtagning av profilkläder och produkter ska färgerna alltid i största möjliga mån matchas mot Solna stads färgpalett. Särskilda NCS-koder är framtagna för detta ändamål. NCS-färger används också på fordon, färg på väggar etc.

Dela: