Mässmaterial

Mässmaterial, exempelvis en roll up, ska tydligt visa på Solna stad som avsändare och följa den grafiska profilen. För att på bästa sätt synligöra logotypen placeras den i övre vänstra hörnet. I vissa fall kan en roll-up endast bestå av en bild utan text, då kan Solna stads logotyp placeras i det grafiska elementet "solen". En utställningsvägg ska snabbt förmedla ett kortfattat budskap. Det är därför viktigt att hålla nere antalet budskap och enheter på exponeringsytan. Då uppfattas Solna stads budskap bättre.

Dela: