Leverantörer som arbetar på uppdrag

Solna stad upphandlar i stor utsträckning tjänster från externa leverantörer. Hur samarbetet ser ut skiljer sig i olika fall och därigenom också hur stadens grafiska profil och logotyp ska användas. I de fall då staden har huvudansvar för ett arbete men det utförs av upphandlade leverantörer ska staden vara huvudavsändare. Vid frågor kontakta kommunikationsenheten.

Dela: