Inredning

Inredningen är en viktig del av vårt bemötande och hur vi uppfattas. Därför är det viktigt att fundera lite extra på hur inredningen ska se ut vid om- eller nybyggnad.

Vid beställning av nya möbler ska färgerna alltid i största möjliga mån matchas mot Solna stads färgpalett. Genom att använda våra profilfärger och typsnitt förstärker vi kopplingen till vår grafiska profil.

Förändringar, färger och kombinationer bör alltid diskuteras med den som är ansvarig för interiören eller med en inredningsarkitekt/upphandlad leverantör.

Dela: