Annonsering på stortavlor

Att tänka på vid framtagning av affischer

En utomhusaffisch ses cirka 2-4 sekunder, budskapet måste därför uppfattas snabbt. Prioritera vad som ska finnas med. Använd korta texter och kraftigt rubriktypsnitt. Det bör vara tydligt vad som kommuniceras och vem som är avsändare. Loggan placeras överst där den alltid är synlig, längst ner riskerar den att döljas bakom till exempel parkerade cyklar eller barnvagnar. Tänk på att omgivningen spelar roll. Vad det är för årstid? Och vilka färger syns bra respektive dåligt under de olika årstiderna? Ska kampanjen sitta uppe mitt i vintern bör du jobba med färg som kontrasterar mot den kanske lite mer grå/vita omgivningen. Affischerar du under sommaren kanske affischen bör ha andra färger än grön.

Gyllene regler

Tydlighet, enkelhet, använd korta texter och kraftigt rubriktypsnitt, avsändaren syns bästöverst, jobba med kontraster.

Dela: