Annonser

Här visas exempel på olika annonser i färg. Observera att formaten skiljer sig mellan olika tidningar.

Solna stads logotyp och presentationstext ska finnas med som budskapsbärare i platsannonser. Kontakta HR-enheten om du har frågor kring platsannonser och budskapstext till dessa. Vid annonsering i färg kan bilder gärna användas. Anpassa alltid presentationstexten så den inte blir svår att läsa i litet format.

Dela: