Grafisk profil

Version Ändringsdatum Ändring
2.1 2016-09-01 Manualen uppdaterad

I Solna stads grafiska manual beskrivs hur Solnas grafiska profil ska användas. Kontakta oss om du är osäker på tillämpningen.

I Solna stads kommunikationspolicy, som antogs av kommunfullmäktige den 12 juni 2009, beskrivs stadens övergripande regelverk och förhållningssätt i kommunikationsfrågor. I policyn anges att Solna stads kommunikation ska vara enhetlig och tydlig i sin utformning. För att skapa förutsättningar för detta har en grafisk manual för staden tagits fram.

Den visuella identiteten består av ett antal byggstenar; logotyp, färger, typografi, grafiska element och bilder. Genom att använda alla eller delar av byggstenarna skapas en enhetlig bild av staden och kommunikationen blir tydligare.

Den grafiska manualen beskriver riktlinjerna för Solna stads visuella identitet och ger vägledning vid utformning av kommunikationsmaterial.


Solna stads grafiska profils byggstenar

Dela: