Politiker

Här hittar du kontaktuppgifter till Solna stads gruppledare och nämndordföranden.

För högupplösta bilder, se Solna stads pressrum på Mynewsdesk.

Sven Kinnander

Sven Kinnander (M)
Ordförande i Kommunfullmäktige
sven.kinnander@home.se

Övriga ledamöter i kommunfullmäktige

Pehr Granfalk

Pehr Granfalk (M)
Ordförande kommunstyrelsen. Gruppledare.
pehr.granfalk@solna.se

Politisk sekreterare
Anton Vajk
070-524 14 82
anton.vajk@solna.se

Övriga ledamöter kommunstyrelsen

Arion Chryssafis

Arion Chryssafis (M)
Socialnämndens ordförande.
arion.chryssafis@solna.se

Politisk sekreterare
Anton Vajk
070-524 14 82
anton.vajk@solna.se

Övriga ledamöter i socialnämnden

Lars Rådén

Lars Rådén (M)
Kompetensnämndens ordförande,
1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
lars.raden@solna.se

Politisk sekreterare Anton Vajk
070-524 14 82
anton.vajk@solna.se

Övriga ledamöter i kompetensnämnden
Övriga ledamöter i kultur- och fritidsnämnden.

Torsten Svenonius

Torsten Svenonius (M)
Ordförande i byggnadsnämnden.
070-29 28 204
torsten.svenonius@solna.se

Politisk sekreterare Anton Vajk
070-524 14 82
anton.vajk@solna.se

Övriga ledamöter i byggnadsnämnden

Marianne Damström Gereben

Marianne Damström Gereben (FP)
Barn- och utbildningsnämndens ordförande,
1:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Gruppledare.
marianne.damstrom.gereben@folkpartiet.se

Politisk sekreterare
Anne-Lie Elfvén
08-734 24 10
anne-lie.elfven@solna.se

Övriga ledamöter i barn- och utbildningsnämnden

Peter Edholm

Peter Edholm (FP)
Ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
070-737 20 08 
peter.edholm@solna.se

Politisk sekreterare
Anne-Lie Elfvén
08-734 24 10
anne-lie.elfven@solna.se

Övriga ledamöter i kultur- och fritidsnämnden

Magnus Persson

Magnus Persson (C)
Tekniska nämndens ordförande. Gruppledare.
magnus.persson@solna.se

Politisk sekreterare
Malin Borg
070-838 00 90
malin.borg@solna.se

Övriga ledamöter i tekniska nämnden

Anna Lasses

Anna Lasses (C)
Ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Politisk sekreterare
Malin Borg
070-838 00 90
malin.borg@solna.se

Övriga ledamöter i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Samuel Klippfalk

Samuel Klippfalk (KD)
Ordförande i omvårdnadsnämnden. Gruppledare.
samuel.klippfalk@solna.se

Politisk sekreterare
Christian Carlsson
08-734 25 26
christian.carlsson@solna.se

Övriga ledamöter i omvårdnadsnämnden

Arne Öberg

Arne Öberg (S)
2:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Gruppledare.
070-579 44 22
arne.oberg@solna.se

Politisk sekreterare:
Erik Boman
070-334 21 53
erik.boman@solna.se

Politisk sekreterare:
Frank Martin Engström
070-413 60 00
frank.engstrom@solna.se

Övriga ledamöter i kommunstyrelsen

Sara Kukka-Salam (S)
Ledamot i socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden
072-543 33 62
sara.kukka-salam@solna.se

Politisk sekreterare:
Erik Boman
070-334 21 53

erik.boman@solna.se

Politisk sekreterare:
Frank Martin Engström
070-413 60 00

frank.engstrom@solna.se

Övriga ledamöter i socialnämnden
Övriga ledamöter i kultur- och fritidsnämnden

Bernhard Huber

Bernhard Huber (MP)
Gruppledare i kommunfullmäktige
bernhard.huber@mp.se

Politisk sekreterare:
Martin Kling
070-534 25 19
martin.kling@solna.se

Övriga ledamöter i kommunfullmäktige

Thomas Magnusson (V)
Gruppledare i kommunfullmäktige
thomas.magnusson@solna.se

Politisk sekreterare:
Maria Haskas
070-314 34 46
maria.haskas@solna.se

Övriga ledamöter i kommunfullmäktige

Göran Thingwall

Göran Thingwall (BEP)
Gruppledare i kommunfullmäktige
goran.thingwall@doktorndirekt.net

Övriga ledamöter i kommunfullmäktige

Ingela Carlsson

Ingela Carlsson (SD)
Gruppledare i kommunfullmäktige
ingela.m.carlsson@sverigedemokraterna.se

Övriga ledamöter i kommunfullmäktige

Foto: Ulf Lodin

Dela: