Nämnder och styrelser

För att kunna fullgöra den mångfald av verksamheter som finns inom Solna stad finns en politisk organisation av nämnder och styrelser.

Utöver de obligatoriska kommunstyrelsen, valnämnden och överförmyndarnämnden finns i Solna ytterligare sju nämnder. Indelningen är gjord utifrån verksamhetsområden för att på ett effektivt sätt fördela ansvaret för till exempel skola, förskola, äldreomsorg, vägar och trafik.

Arbetet styrs av reglementen som kommunfullmäktige har bestämt. De flesta nämnder har dessutom ett antal lagar att följa beroende på inom vilka områden de verkar. Den politiska sammansättningen i nämnderna speglar mandatfördelningen i kommunfullmäktige. Utöver de nio nämnderna och kommunstyrelsen finns en internationell kommitté och en jämställdhetskommitté som utses av kommunstyrelsen.

Dela: