Du kan påverka

Solna stads politiker fattar dagligen beslut om en mängd frågor som påverkar ditt vardagsliv, till exempel om ditt barns förskola och skola, hur ditt bostadsområde ska utvecklas eller hur gator, torg och parker ska utformas. Ett sätt att påverka den kommunala verksamheten är att vara med och välja de politiker som styr kommunen.

Det går också att påverka mellan valen. Du kan lämna synpunkter och förslag direkt till den verksamhet det gäller. Du kan alltid lämna synpunkter och förslag anonymt.

Dela: