Politik och demokrati

Solna stad är en demokratiskt styrd organisation som leds av kommunfullmäktige. Vilka politiker som ska sitta i kommunfullmäktige bestäms av solnaborna vid allmänna val vart fjärde år.

Hur många röster som ett parti får i valet bestämmer hur många representanter partiet får ha i kommunfullmäktige. Representanterna styr sedan staden och beslutar vilken politik som ska föras.

Nämnder och styrelser

Det finns även ett antal nämnder och styrelser, som har samma fördelning som kommunfullmäktige mellan partierna. Stadens olika förvaltningar och företag lyder under nämnderna och styrelserna. Det är de anställda i förvaltningarna och företagen som genomför de politiskt fattade besluten.

De borgerliga styr Solna idag

Efter valet 2010 styr en borgerlig majoritet bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet Solna stad.

Dela:

Relaterade länkar