Sök i diariet

Så här söker du:

1. Ange vilken typ av handling/handlingar du söker efter, ange minst ett alternativ. OBS! söker du på sammanträden kommer samtliga nämnders sammanträden upp.

2. Välj nämnd och/eller styrelse. För att söka i flera diarier samtidigt, håll in ctrl-tangenten samtidigt som du markerar de nämnder du väljer.

3. Välj inom vilka datum du vill söka. Du kan även söka handlingar till ett sammanträde som ännu inte ägt rum.

4. Skriv in vad du söker efter (valfritt), använd gärna ett nyckelord i ärendet. Söker du på sammanträde behöver inte denna ruta fyllas i.

Söktjänst - Träfflista - Detaljerad information om sammanträde

Du har sökt på följande element:
 

Information om sammanträde KF/2012-10-29

Sammanträde
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2012-10-29
Protokoll
Läs dokument

Relaterade sammanträdespunkter, beslut, ärenden och dokument

Punktnr SorteringPunktrubrikBeslutÄrendeDokumentFulltext
1 Föredragningslista Föredragningslista
Läs dokument
§115 Svar på inlämnad fråga av Susanne Nordling (MP) till kommunstyrelsens ordförande angående befarat underskott vid Friends Arena Beslut
KS/2012:371
Fråga
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
§116 Svar på interpellation av Atilla Yavuz (V) till kommunstyrelsens ordförande angående otrygga jobb - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2012 Beslut
KS/2012:236
Interpellation
Svar
Protokoll
Svar
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§117 Svar på interpellation av Martin Eliasson (S) till kommunstyrelsens ordförande angående Friends Arenas prognostiserade negativa resultat Beslut
KS/2012:317
Interpellation
Svar
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§118 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till kommunstyrelsens ordförande angående matförsäljning på Solnadagen Beslut
KS/2012:313
Interpellation
Svar
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§119 Svar på interpellation av Gunnar Ljuslin (V) till kommunstyrelsens ordförande angående Uppdrag Granskning Beslut
KS/2012:315
Interpellation
Svar
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§120 Svar på interpellation av Faradj Koliev (S) till stadsbyggnadsnämndens ordförande angående cykelstrategi för Solna Beslut
KS/2012:312
Interpellation
Svar
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§121 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till stadsbyggnadsnämndens ordförande angående sopsituationen i Västra skogen Beslut
KS/2012:314
Interpellation
Svar
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§122 Svar på interpellation av Minna Thullberg (MP) till stadsbyggnadsnämndens ordförande angående upprustning av Solnas skolor och förskolor Beslut
KS/2012:318
Interpellation
Svar
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§123 Delårsrapport per den 31 augusti 2012 Beslut
KS/2012:50
Tjänsteskrivelse SLF
Delårsrapport
Bilaga
Protokoll
Övrigt
Övrigt
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§124 Revidering av styrdokument inom inköp och interkontroll Beslut
KS/2012:336
Tjänsteskrivelse SLF
Reglemente
Riktlinjer
Reglemente
Protokollsutdrag
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§125 Antagande av ny förbundsordning och kostnadsfördelningsmodell för Storstockholms brandförsvarsförbund Beslut
KS/2012:321
Tjänsteskrivelse
Reglemente
Reglemente
Bilaga
Protokollsutdrag
Bilaga
Protokoll
Bilaga
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§126 Ändring av ägarförhållandena i Råsta Holding AB Beslut
KS/2012:337
Tjänsteskrivelse
Tjänsteskrivelse
Övrigt
Övrigt
Protokoll
Protokoll
Bilaga
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§127 Svar på motion av Sophia Andersson (S) om klausul om utsmyckning i avtal vid försäljning av mark till byggnadsföretag Beslut
KS/2012:229
Motion
Tjänsteskrivelse SLF
Protokollsutdrag
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§128 Avsägelse (KS/2010:358) Beslut
Protokoll
Läs dokument
§129 Avsägelse (KS/2010:349) Beslut
Protokoll
Läs dokument
§130 Avsägelse (KS/2010:349) Beslut
Protokoll
Läs dokument
§131 Avsägelse (KS/2010:348) Beslut
Protokoll
Läs dokument
§132 Avsägelse (KS/2010:345) Beslut
Protokoll
Läs dokument
§133 Avsägelse (KS/2010:347) Beslut
Protokoll
Läs dokument
§134 Avsägelse (KS/2010:345) Beslut
Protokoll
Läs dokument
§135 Råsunda Förstads AB samt Falkeneraren, fyllnadsval (KS/2010:358) Beslut
Protokoll
Läs dokument
§136 Socialnämnden, fyllnadsval (KS/2010:349) Beslut
Protokoll
Läs dokument
§137 Socialnämnden, fyllnadsval (KS/2010:349) Beslut
Protokoll
Läs dokument
§138 Omvårdnadsnämnden, fyllnadsval (KS/2010:348) Beslut
Protokoll
Läs dokument
§139 Kompetensnämnden, fyllnadsval (KS/2010:345) Beslut
Protokoll
Läs dokument
§140 Kompetensnämnden, fyllnadsval (KS/2010:345) Beslut
Protokoll
Läs dokument
§141 Råsunda Förstads AB, Falkeneraren samt Överjärva Gård AB, fyllnadsval (KS/2010:358) Beslut
Protokoll
Läs dokument
§142 Meddelanden Beslut
§143 Svar på interpellation av Mia Fällström (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående barnomsorg på kvällar, nätter och helger Beslut
KS/2012:316
Interpellation
Svar
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§144 Motioner Beslut
§145 Interpellationer Beslut