Sök i diariet

Så här söker du:

1. Ange vilken typ av handling/handlingar du söker efter, ange minst ett alternativ. OBS! söker du på sammanträden kommer samtliga nämnders sammanträden upp.

2. Välj nämnd och/eller styrelse. För att söka i flera diarier samtidigt, håll in ctrl-tangenten samtidigt som du markerar de nämnder du väljer.

3. Välj inom vilka datum du vill söka. Du kan även söka handlingar till ett sammanträde som ännu inte ägt rum.

4. Skriv in vad du söker efter (valfritt), använd gärna ett nyckelord i ärendet. Söker du på sammanträde behöver inte denna ruta fyllas i.

Söktjänst - Träfflista - Detaljerad information om sammanträde

Du har sökt på följande element:
 

Information om sammanträde KS/2012-11-12

Sammanträde
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2012-11-12
Beslutsförslag
Läs dokument

Föredragningslista
Läs dokument

Föredragningslista
Läs dokument

Beslutsförslag
Läs dokument

Protokoll
Läs dokument

Protokoll
Läs dokument

Relaterade sammanträdespunkter, beslut, ärenden och dokument

Punktnr SorteringPunktrubrikBeslutÄrendeDokumentFulltext
1 Justering
§126 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014 - 2015 Beslut
KS/2012:198
Tjänsteskrivelse SLF
MBL-protokoll
Budget
Bilaga
Budget
Budget
Budget
Budget
Budget
Budget
Budget
Budget
Budget
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§127 Tilläggsöverenskommelse med Signalisten med dotterbolaget Solnabostäder AB avseende anvisningsrätt till lägenheter Beslut
KS/2012:381
e-handlingar
Tjänsteskrivelse
Avtal
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§128 Svar på remiss från KSL - avseende BUS-överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd Beslut
KS/2012:185
e-handlingar
Överenskommelse
Överenskommelse
Protokollsutdrag
Yrkande
Tjänsteskrivelse
Ordförandebeslut
Tjänsteskrivelse
Bilaga
Bilaga
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§129 Svar på remiss från Stockholms läns landsting - Regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder Beslut
KS/2012:342
e-handlingar
Remiss
Tjänsteskrivelse
Bilaga
Bilaga
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§130 Svar på remiss från Stockholms stad - den gröna promenadstaden Beslut
KS/2012:376
e-handlingar
Remiss
Tjänsteskrivelse
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§131 Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2013 Beslut
KS/2012:377
e-handlingar
Tjänsteskrivelse
Bilaga
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§132 Anmälan av delegationsbeslut Beslut
§133 Anmälan av ärenden Beslut
§134 Justeringar av aktieägaravtalen samt kostnadsregleringar i Arenabolagen Beslut
KS/2007:317
KS/2009:343
KS/2012:337
e-handlingar
Förfrågan
Avtal
Brev
Brev
Tjänsteskrivelse SLF
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument