Sök i diariet

Så här söker du:

1. Ange vilken typ av handling/handlingar du söker efter, ange minst ett alternativ. OBS! söker du på sammanträden kommer samtliga nämnders sammanträden upp.

2. Välj nämnd och/eller styrelse. För att söka i flera diarier samtidigt, håll in ctrl-tangenten samtidigt som du markerar de nämnder du väljer.

3. Välj inom vilka datum du vill söka. Du kan även söka handlingar till ett sammanträde som ännu inte ägt rum.

4. Skriv in vad du söker efter (valfritt), använd gärna ett nyckelord i ärendet. Söker du på sammanträde behöver inte denna ruta fyllas i.

Söktjänst - Träfflista - Detaljerad information om sammanträde

Du har sökt på följande element:
 

Information om sammanträde KF/2012-06-18

Sammanträde
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2012-06-18
Protokoll
Läs dokument

Anslag
Läs dokument

Relaterade sammanträdespunkter, beslut, ärenden och dokument

Punktnr SorteringPunktrubrikBeslutÄrendeDokumentFulltext
1 Föredragningslista KF föredragningslista
Läs dokument
§63 Svar på inlämnad fråga från Olof B. Nystrand ang eventuellt aktieinnehav i Lundin Petroleum (KS/2012:237) Beslut
KS/2012:237
Fråga
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
§64 Svar på inlämnad fråga från Susanne Nordling (MP) ang behov av utökad städning utanför byggplatser Beslut
KS/2012:238
Fråga
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
§65 Svar på inlämnad fråga från Gunnar Ljuslin (V) ang brofäste i Stocksundstorp (KS/2012:239) Beslut
KS/2012:239
Fråga
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
§66 Svar på inlämnad fråga från Mia Fällström (V) ang ersättningsyta för Råstasjöns IP (KS2012:240) Beslut
KS/2012:240
Fråga
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
§67 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till stadsbyggnadsnämndens ordförande ang rutiner för internkontroll Beslut
KS/2012:146
Interpellation
Svar
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§68 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till kommunstyrelsens ordförande ang extern utredning av brister i internkontroll Beslut
KS/2012:147
Interpellation
Svar
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§69 Svar på interpellation av Gunnar Ljuslin (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående resurspedagoger Beslut
KS/2012:148
Interpellation
Svar
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§70 Svar på interpellation av Susanne Nordling (MP) till kommunstyrelsens ordförande om stadens delegationsordningar Beslut
KS/2012:149
Interpellation
Svar
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§71 Svar på interpellation av Faradj Koliev (S) och Sophia Andersson (S) till kommunstyrelsens ordförande ang antalet sommarjobb i Solna Beslut
KS/2012:151
Interpellation
Svar
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§72 Svar på interpellation av Sara Kukka Salam (S) och Faradj Koliev (S) till kommunstyrelsens ordförande ang arbetet med att skapa jämlika stadsdelar Beslut
KS/2012:154
Interpellation
Svar
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§73 Delårsrapport för perioden januari - april 2012 Beslut
KS/2012:50
e-handlingar
Bilaga
Bilaga
Tjänsteskrivelse SLF
Delårsrapport
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§74 Förslag till lovabonnemang för barn i årskurs 6 Beslut
KS/2012:112
e-handlingar
Bilaga
Övrigt
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag
Yrkande
Protokoll
Protokoll
Bilaga
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§75 Bussdepå för SL vid Tomtebodaterminalen Beslut
KS/2012:173
KS/2012:177
e-handlingar
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Ansökan
Tjänsteskrivelse
Övrigt
Avtal
Protokoll
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§76 Exploateringsavtal för del av kv Torsken Beslut
KS/2012:183
e-handlingar
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Avtal
Avtal
Tjänsteskrivelse
Protokoll
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§77 Justering av bidragsregler Beslut
KS/2012:206
e-handlingar
Bilaga
Yrkande
Protokollsutdrag
Förslag
Tjänsteskrivelse
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§78 Avsägelse (KS2012/241) Beslut
Protokoll
Läs dokument
§79 Avsägelse (KS/2012:244) Beslut
Protokoll
Läs dokument
§80 Avsägelse (KS/2012:243) Beslut
Protokoll
Läs dokument
§81 Avsägelse (KS/2012:216) Beslut
Protokoll
Läs dokument
§82 Kultur- och fritidsnämnden, fyllnadsval (KS/2010:346) Beslut
Protokoll
Läs dokument
§83 Socialnämnden, fyllnadsval (KS/2010:349) Beslut
Protokoll
Läs dokument
§84 Signalisten, fyllnadsval (KS/2010:355) Beslut
Protokoll
Läs dokument
§85 Barn- och utbildningsnämnden, fyllnadsval (KS/2010:344) Beslut
Protokoll
Läs dokument
§86 Miljö- och hälsoskyddsnämnden, fyllnadsval (KS/2010:347) Beslut
Protokoll
Läs dokument
§87 Meddelanden Beslut
§88 Svar på interpellation av Minna Thullberg (MP) till kommunstyrelsens ordförande om feriejobb sommaren 2013 Beslut
KS/2012:150
Interpellation
Svar
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§89 Svar på interpellation av Arne Öberg (S) till stadsbyggnadsnämndens ordförande tillika kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ang obesvarade frågor med anledning av Uppdrag Gransknings reportage om Solna stad Beslut
KS/2012:152
Interpellation
Svar
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§90 Svar på interpellation av Arne Öberg (S) till kommunstyrelsens ordförande ang utredning med anledning av Uppdrag Gransknings inslag om Solna stad Beslut
KS/2012:153
Interpellation
Svar
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§91 Motion Beslut
Protokoll
Läs dokument
§92 Interpellationer Beslut
Protokoll
Läs dokument