Sök i diariet

Så här söker du:

1. Ange vilken typ av handling/handlingar du söker efter, ange minst ett alternativ. OBS! söker du på sammanträden kommer samtliga nämnders sammanträden upp.

2. Välj nämnd och/eller styrelse. För att söka i flera diarier samtidigt, håll in ctrl-tangenten samtidigt som du markerar de nämnder du väljer.

3. Välj inom vilka datum du vill söka. Du kan även söka handlingar till ett sammanträde som ännu inte ägt rum.

4. Skriv in vad du söker efter (valfritt), använd gärna ett nyckelord i ärendet. Söker du på sammanträde behöver inte denna ruta fyllas i.

Söktjänst - Träfflista - Detaljerad information om sammanträde

Du har sökt på följande element:
 

Information om sammanträde KF/2012-09-24

Sammanträde
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2012-09-24
Protokoll
Läs dokument

Relaterade sammanträdespunkter, beslut, ärenden och dokument

Punktnr SorteringPunktrubrikBeslutÄrendeDokumentFulltext
1 Föredragningslista Föredragningslista
Läs dokument
§93 Svar på inlämnad fråga av Thomas Magnusson (V) till kommunstyrelsens ordförande angående extern utredning med anledning av Uppdrag Granskning Beslut
KS/2012:308
Fråga
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
§94 Svar på inlämnad fråga av Thomas Magnusson (V) till stadsbyggnadsnämndens ordförande angående boendeparkering Beslut
KS/2012:309
Fråga
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
§95 Svar på interpellation av Faradj Koliev (S) och Sophia Andersson (S) till kommunstyrelsens ordförande ang antalet sommarjobb i Solna Beslut
KS/2012:151
Interpellation
Svar
Protokoll
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§96 Svar på interpellation av Sara Kukka Salam (S) och Faradj Koliev (S) till kommunstyrelsens ordförande ang arbetet med att skapa jämlika stadsdelar Beslut
KS/2012:154
Interpellation
Svar
Protokoll
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§97 Svar på interpellation av Martin Eliasson (S) till kommunstyrelsens ordförande ang möjlighet till omförhandling av avtalen gällande arenan Beslut
KS/2012:227
Interpellation
Svar
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§98 Svar på interpellation av Georgios Kontorinis (S) till stadsbyggnadsnämndens ordförande ang hagalundbornas möjlighet att ta sig till Solna station Beslut
KS/2012:228
Interpellation
Svar
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§99 Svar på interpallation av Susanne Nordling (MP) till kommunstyrelsens ordförande ang hur Solna stad säkerställer kompetens och rutiner för förebyggande av mutor och korruption Beslut
KS/2012:234
Interpellation
Svar
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§100 Svar på interpellation av Atilla Yavuz (V) till kommunstyrelsens ordförande ang otrygga jobb Beslut
KS/2012:236
Interpellation
Svar
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§101 Ägardirektiv avseende soliditet - Solna Vatten Beslut
KS/2012:176
Övrigt
Tjänsteskrivelse
Protokoll
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§102 Godkännande av ändrad förbundsordning för kommunalförbundet Norrvatten Beslut
KS/2012:215
Protokollsutdrag
Övrigt
Övrigt
Tjänsteskrivelse
Bilaga
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§103 Årsredovisning för Bostadsstiftelsen Signalisten för år 2011 Beslut
KS/2012:247
Protokollsutdrag
Bilaga
Bilaga
Årsredovisning
Tjänsteskrivelse SLF
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§104 Inriktning Överjärva gård Beslut
KS/2012:288
Protokollsutdrag
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Övrigt
Rapport
Tjänsteskrivelse SLF
Protokoll
Bilaga
Bilaga
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§105 Svar på motion av Arne Öberg (S) om att öka kunskapen om Solna stad Beslut
KS/2011:369
Motion
Remiss
Protokollsutdrag
Tjänsteskrivelse
Protokoll
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§106 Svar på interpellation av Susanne Nordling (MP) till stadsbyggnadsnämndens ordförande ang hur staden säkerställer återplantering av träd Beslut
KS/2012:235
Interpellation
Svar
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§107 Avsägelse (KS/2012:297) Beslut
Protokoll
Läs dokument
§108 Avsägelse (KS/2012:319) Beslut
Protokoll
Läs dokument
§109 Avsägelse (KS/2012:320) Beslut
Protokoll
Läs dokument
§110 Avsägelse (KS/2012:323) Beslut
Protokoll
Läs dokument
§111 Miljö- och hälsoskyddsnämnden, fyllnadsval (KS/2010:347) Beslut
Protokoll
Läs dokument
§112 Stadsbyggnadsnämnden, fyllnadsval (KS/2010:350) Beslut
Protokoll
§113 Motioner Beslut
§114 Interpellationer Beslut