Sök i diariet

Så här söker du:

1. Ange vilken typ av handling/handlingar du söker efter, ange minst ett alternativ. OBS! söker du på sammanträden kommer samtliga nämnders sammanträden upp.

2. Välj nämnd och/eller styrelse. För att söka i flera diarier samtidigt, håll in ctrl-tangenten samtidigt som du markerar de nämnder du väljer.

3. Välj inom vilka datum du vill söka. Du kan även söka handlingar till ett sammanträde som ännu inte ägt rum.

4. Skriv in vad du söker efter (valfritt), använd gärna ett nyckelord i ärendet. Söker du på sammanträde behöver inte denna ruta fyllas i.

Söktjänst - Träfflista - Detaljerad information om sammanträde

Du har sökt på följande element:
 

Information om sammanträde KS/2012-09-10

Sammanträde
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2012-09-10
Föredragningslista
Läs dokument

Beslutsförslag
Läs dokument

e-handlingar
Läs dokument

Protokoll
Läs dokument

Relaterade sammanträdespunkter, beslut, ärenden och dokument

Punktnr SorteringPunktrubrikBeslutÄrendeDokumentFulltext
1 Justering e-handlingar
§98 Godkännande av ändrad förbundsordning för kommunalförbundet Norrvatten Beslut
KS/2012:215
Protokollsutdrag
Övrigt
Övrigt
Tjänsteskrivelse
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§99 Årsredovisning för Bostadsstiftelsen Signalisten för 2011 Beslut
KS/2012:247
Protokollsutdrag
Bilaga
Bilaga
Årsredovisning
Tjänsteskrivelse SLF
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§100 Inriktning Överjärva gård Beslut
KS/2012:288
Protokollsutdrag
Bilaga
Bilaga
Övrigt
Rapport
Tjänsteskrivelse SLF
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§101 Detaljplan för del av Tygeln 3 Beslut
KS/2012:287
Protokollsutdrag
Tjänsteskrivelse
Läs dokument
§102 Yttrande över remiss från Stockholms stad - Samråd om behovsbedömning, Arkitektur Stockholm - en strategi för stadens gestaltning Beslut
KS/2012:289
Protokoll
Tjänsteskrivelse
Remiss
Läs dokument
Läs dokument
§103 Yttrande över remiss från Fortum - nya kablar inom nationalstadsparken Beslut
KS/2005:435
Skrivelse
Tjänsteskrivelse
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
§104 Yttrande över remiss från Svenska kraftnät - Samråd enl 6 kap 4§ miljöbalken rörande City Link etapp 2 Beslut
KS/2012:258
Förslag
Tjänsteskrivelse
Remiss
Protokoll
Bilaga
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§105 Yttrande över remiss från Finansdepartementet - "Vital kommunal demokrati" (SOU 2012:30) Beslut
KS/2012:193
Remiss
Tjänsteskrivelse
Remiss
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§106 Yttrande över remiss från KSL - Förslag till länsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, Origo Beslut
KS/2012:259
Protokoll
Bilaga
Remiss ledningar och gatuarbeten
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag
Övrigt
Tjänsteskrivelse
Bilaga
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§107 Yttrande över remiss från KSL - Förslag till länsgemensamma riktlinjer för handläggning av ärenden vid socialtjänsten - ensamkommande barn och ungdomar Beslut
KS/2012:174
Övrigt
Protokollsutdrag
Tjänsteskrivelse
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§108 Yttrande över remiss från KSL - Rekommendation att teckna överenskommelse mellan kommun/stadsdel och landstinget om WebCare KSL:s dnr 2011/0125 Beslut
KS/2012:145
Övrigt
Övrigt
Remiss
Protokollsutdrag
Tjänsteskrivelse
Protokoll
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
Läs dokument
§109 Anmälda ärenden Beslut
Övrigt
e-handlingar
Läs dokument