Ärenden och beslut

Vad händer när ett ärende kommer in till Solna stad? Hur fungerar Offentlighetspricipen? Hur överklagar man ett kommunalt beslut? Vad finns i Stadsarkivet?

Här finns information om hur alla kan ta del av Solna stads handlingar och beslut för att få insyn i stadens verksamhet. Rätten att ta del av allmänna offentliga handlingar är grundlagsskyddad.

Sök i diariet

Handlingar som kommer in till staden registreras i diariet eller hålls ordnade. Här kan du söka i kommunens diarier efter ärenden och dokument (allmänna offentliga handlingar) som är registrerade efter den 1 januari 2005. Du kan också ta del av sammanträden med tillhörande dokument, samt protokoll.

Sök i kommunens diariesystem

Personuppgifter

Kommuner har rätt att publicera personuppgifter som ingår i diarier, kallelser till sammanträden, kungörelser om sammanträden samt justerade protokoll under förutsättning att det inte finns någon risk att den personliga integriteten kränks genom detta.

Kommunens behandling av personuppgifter vid tillhandahållande av e-tjänst

Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia

Kontakt

Stadsledningsförvaltningen

08-734 20 00
08-83 64 63 (fax)

Besöksadress

Stadshusgången 2, Stadshuset, Solna Centrum

Postadress

Solna stad
171 86 Solna

Skicka meddelande till Stadsledningsförvaltningen