Organisation

Vid sidan av den politiska organisationen finns en organisation av tjänstemän som genomför de politiskt fattade besluten.

Organisationen är uppdelad i förvaltningar. Till varje förvaltning hör en nämnd som ger förvaltningen i uppdrag att genomföra besluten. Andra delar av de kommunala verksamheterna bedrivs i kommunens företag, kommunalförbund och stiftelser.

Organisationskarta Solna stad 2016

Dela: