Två valkretsar blir en

Den nya vallagen som kom 2015 innebär att kommuner med över 36 000 röstberättigade själva får bestämma om de ska ha en eller flera valkretsar. Ett enhälligt kommunfullmäktige beslutade i juni 2017 om att Solna framöver ska vara en valkrets och inte två som tidigare.

En av anledningarna till förändringen i vallagen är att partierna ska få en representation som säkrare stämmer överens med hur väljarna har röstat i valet. Ändringen innebär för Solnas del att mandaten i kommunfullmäktige ska fördelas mellan de partier som fått minst 2 procent av rösterna i hela kommunen.

Fullmäktige beslutade också i september 2017 om vilka röstningsområden som Solna ska delas in i. Ett röstningsområde ska enligvalagen bestå av mellan 1 000 och 2 000 personer som har rösträtt.I samband med att Solna växer behöver röstningsområdena anpassas så att de som arbetar i vallokalerna hinner med att ta emot dem som går för att rösta.

Klicka här för att se en karta för de nya röstningsområdena i Solna. (PDF-dokument, 1,3 MB)

Dela: