Trygghetsvandring i Hagalund – ett infriat löfte till solnaborna

Solna stads ledamöter i Trygghetsrådet samlades för en gemensam trygghetsvandring i Hagalund. Trygghetsvandringen genomfördes tillsammans med polisen och tjänstemän från olika delar av stadens verksamheter. Ett besked som kom under vandringen är att polisen ska ha fortsatt hög närvaro i Hagalund.

- Vi arbetar hårt för att Solna ska fortsätta att vara en trygg och säker stad. Att trygghetsvandra i Hagalund var ett gemensamt löfte från staden och polisen för att göra just Hagalund tryggare. Nu har vi samlat på oss ett antal saker som ska förbättras och så har vi arbetat tidigare med ett gott resultat, säger Samuel Klippfalk ordförande i Trygghetsrådet.

- Vi har ökat vår närvaro i Hagalund och ser att vi kommer att fortsätta med det under kommande år. Medborgarlöftena som vi från polisen gav tillsammans med staden är en bra inriktning som vi ska hålla i, säger Jerry Elmqvist kommunpolis i Solna.

- På trygghetsvandringen i Hagalund var vi ense om att staden ska göra något åt att det parkerar bilar på torget och att ansvaret mellan fastighetsägarna och staden bör förtydligas. Så att alla vet vem som ska hålla efter buskage och planteringar så att det ser välvårdat ut och ger ett tryggt intryck, säger Marcus Qvennerstedt säkerhetschef i Solna stad.

Solna stad och Polisen skrev i början av året under en gemensam samverkansöverenskommelse och gav ett antal gemensamma löften för ett tryggare Solna. Bland löftena fanns bland annat fler synliga poliser, ökad närvaro i Solna centrum och Hagalund, samt genomförande av gemensamma trygghetsvandringar i Hagalund. Två trygghetsvandringar har gjorts så här långt. Solna stads Trygghetsråd har tidigare gjort trygghetsvandringar i Huvudsta och vid Solna station.

Dela: