Temakväll: Personlig assistans i teori och praktik

Välkommen till en kväll där vi informerar om och diskuterar den aktuella lagstiftningen och hur vardagen med personlig assistans ser ut.


Foto: Astrakan

Vid mötet informeras om de praktiska konsekvenserna för den enskilde brukaren med personlig assistans. Du får även möjlighet att ställa frågor och bidra med idéer.

Kaffe och småkakor serveras.

Tid och plats:
Onsdagen den 14 mars kl. 18.30
Solna stadsbibliotek, Solna Centrum

Tillställningen arrangeras av Rådet för funktionshinderfrågor. För mer information kontakta Birger Nord, äldreombudsman och handikappkonsulent, birger.nord@solna.se

Dela: