Strategi mot radikalisering och våldsbejakande extremism

Staden har tagit fram en strategi för arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism. Med strategin har staden fått ett tydligt åtgärdspaket att arbeta utifrån för att förhindra att människor radikaliseras och begår våldshandlingar för ett ideologiskt extremistiskt syfte.

Staden arbetar förebyggande mot radikalisering genom att erbjuda en bra skola, barnomsorg, kultur- och fritidsaktiviteter, fokusera på egenförsörjning och erbjuda goda möjligheter till jobb. Därutöver finns information för var man som medarbetare eller medborgare ska vända sig för att få hjälp och stöd vid fall av radikalisering. Hur staden ska agera samt ett utbildningsmaterial för att kunna lära sig mer om ideologiskt motiverat våld och ideologierna bakom. Strategin och utbildningsmaterialet hittar du på solna.se.


O
rostelefon och chatt om radikalisering

Är du orolig för att någon du bryr dig om dras till en våldsam, extrem rörelse eller ideologi? Orostelefonen är en nationell stödtelefon som drivs av Rädda Barnen och erbjuder professionellt samtalsstöd helt anonymt. Både barn och vuxna kan ringa, de som svarar talar flera språk. Det går också bra att chatta med Rädda barnen.

Telefon: 020-100 200. Chatten hittar du här.

Information om öppettider med mera finns här.

Dela: