Större vattenläcka i Rissne - åtgärdad

Uppdaterad information från Norrvatten kl.16:51. Vattnet påväg tillbaka efter läckan i Rissne. Läs mer på www.norrvatten.se

Norrvatten har på fredagen problem med dricksvattendistributionen på grund av en större läcka i Rissne. Stora delar av Sundbyberg och Solna är berörda. Läckan är nu isolerad och vattnet är på väg tillbaka, det kan dock dröja innan trycket är normalt igen.

Vattnet kan vara missfärgat och innehålla luftbubblor. Norrvatten rekommenderar att man spolar vattnet en stund innan användning. Trycket beräknas vara normalt igen innan kvällen är över.

Mer information publiceras löpande på Norrvattens webbplats.

Dela: