Stark och stabil ekonomi i Solna

Bokslutet för 2016 visar på ett stabilt resultat för Solna. Staden växer i snabb takt och tar samtidigt ansvar för en god och långsiktigt hållbar ekonomi. Ekonomin är i balans och verksamheterna har god måluppfyllelse. Årsredovisningen antogs av kommunfullmäktige den 24 april 2017.

Bokslutet summerar ett händelserikt år där staden bland annat har:

  • Beslutat om en ny översiktsplan med målet om 800 nya bostäder per år
  • Fortsatt arbetet med utbyggnaden av tunnelbanan.
  • Kommit överens med Trafikverket om planering för Mälarbanan och utredning av Huvudstaled i tunnel
  • Lämnat ägandet i Friends Arena
  • Fattat beslut som rör 3 500 nya bostäder
  • 866 nya bostäder färdigställdes under 2016
  • Arbetslösheten och försörjningsstödet ligger fortsatt på låga nivåer

- Vi levererar ett gott resultat med en stark ekonomi och det är en förutsättning för att vi ska fortsätta att växa och utvecklas, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande.

Arbetet för att förbättra kommunens service har fortsatt och såväl solnaborna som företagarna gav staden bättre betyg under 2016 än tidigare. Inom äldreomsorgen och hemtjänsten ökar brukarnöjdheten. Likaså har nöjdheten med att bo och verka i Solna ökat under det gångna året. Meritvärdena är höga i Solnas kommunala skolor där staden landat på plats 15 i riket.

- Jag är glad över de goda verksamhetsmässiga resultaten samt att vi för alla som vill bo i Solna klarat målet om nya bostäder med råge med 866 färdiga bostäder och beslut om över 3 500 nya bostäder, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande.

Under året som gått har staden dessutom fattat beslut om en ny central högstadieskola, simhall, ett antal nya förskoleavdelningar samt fler servicelägenheter och två trygghetsboenden. Startskottet har gått för byggandet av en ny skola i Järvastaden, ishall och ombyggnad av Råsundagården och Parkskolan. Staden har klarat att ta emot de nya solnaborna enligt statens anvisningslag - med tillfälliga bostäder och samverkansöverenskommelse med Bostadsstiftelsen Signalisten.

Stadens årsredovisning antogs av kommunfullmäktige i april.

Bokslutet för 2016 visar på ett resultat för staden med på minus 92,9 mnkr. Med balanskravsjusteringar gjorda med tidigare års avsättningar reserverade för stadens utbyggnad (såsom arenaöverlåtelsen) visar staden ett positivt resultat på 249,4 miljoner kronor.

Dela: