Solnas reaktion på Sverigeförhandlingens första bud

På måndagen den 8 februari presenterade regeringen genom den så kallade Sverigeförhandlingen ett första bud till kommuner i storstadsregionerna om utbyggd kollektivtrafik och ökad cykeltillgänglighet. Solna är inte med bland de kommuner som presenterades.

- Det är tråkigt att regeringen inte ser fördelarna med en fortsatt utbyggd gul linje men vi ger inte upp. Vi är fortsatt övertygade att en utbyggd gul linje är bra för tillväxten i Solna och i hela regionen, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande.

Vidare:

- Solna är sedan mer än tio år en av landets starkaste tillväxtmotorer, med nya invånare och företag som flyttar in, med eller utan regeringens första bud idag.

- Helt nya stadsdelar som Arenastaden och Hagastaden byggs. Etablerade stadsdelar som Järvastaden, Bergshamra och Hagalund växer och utvecklas. Samtidigt växer också behoven av fungerande trafiklösningar.

- Kollektivtrafiken är miljösmart och helt avgörande för att få vardagen att fungera för alla invånare och jobbpendlare.

- Solna växer alltmer ihop med grankommunerna. Vad som händer i Solna påverkar direkt Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna och indirekt hela regionen.

- Under året startar arbetena med tunnelbanans nya gula linje Odenplan – Hagastaden – Arenastaden. Den resan har bara börjat.

Solna stads intresseanmälan och underlag till Sverigeförhandlingen (2015-10-01)

Tunnelbana till Arenastaden

Pressbilder på Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad

Dela: