Solnas budget 2018 – satsningar på skola, äldre och stadsmiljö

Hög kvalité i skola och barnomsorg och ökad trygghet i omsorgen av äldre solnabor fortsätter att vara prioriterade i förslag till budget 2018. Ett förslag som kommunstyrelsen tog beslut om den 13/11. Budgeten visar också att staden har en fortsatt god ekonomi och att skatten lämnas oförändrad. Nästa steg är att Kommunfullmäktige tar ett slutgiltigt beslut den 27/11.

Inom barn och skolområdet görs en riktad satsning på 20 miljoner kronor, varav 15 ska användas för att kvalitetssäkra förskolor och skolor och 5 miljoner för att skapa ökad trygghet och bättre elevhälsa i skolan. Utöver detta görs en utökad satsning på 20 miljoner kronor för att rusta förskole- och skollokaler.

I budgetförslaget lyfts även delar som handlar om att genomföra cykelplanen, trygghetsskapande åtgärder i stadsmiljön, upprustning av stadens lekplatser och medel för att säkra vattenkvaliteten i Brunnsviken.

- I den här budgeten kan vi ytterligare förstärka det långsiktiga arbetet för fler trygghetsskapande insatser, bättre kvalité i skola och omsorg och skapa en trevligare stadsmiljö med bland annat upprustade lekplatser, säger Pehr Granfalk kommunstyrelsens ordförande.

Det är viktigt att de som har ett funktionshinder får tillgång till omsorg med hög kvalité, och att dessa personer får möjlighet att kunna leva ett så normalt liv som möjligt, för att säkerställa det får omsorgsnämnden ett tillskott på 10 miljoner kronor. Utöver det går 3 miljoner kronor till att göra en översyn av riktlinjerna så att hög ålder i större utsträckning beaktas vid prövning av placering på äldreboende.

Nya uppdrag
I budgeten föreslås ett antal nya uppdrag inför nästa år. Bland annat ska staden utreda vilket behov av kommunal service det kommer att finnas framöver med blick mot 2030 - hur många skolor, förskolor, äldreboenden, fritids- och idrottsanläggningar ska finnas. Vilken infrastruktur behövs och vilka krav på tillgänglighet finns då.

Uppdrag som också tas upp i budgeten är att staden ska utarbeta en strategi för att motverka hedersrelaterat våld, utreda förslag för att binda samman södra och norra Bergshamra och fortsätta arbetet för att etablera en gång- och cykelbro över Ålkistan.

Oförändrad skatt
Solna stad har en god ekonomi. Förutom ekonomiska ramar för stadens verksamheter innehåller budgeten beslut om skattesatsen för 2018, vilken föreslås ligga kvar på nuvarande nivå, 17.12 per skattekrona. Bakom förslaget till budget för 2018 står de fyra allianspartierna: Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Dela: