Solna stads majoritet presenterar budgetförslag för 2010

Den borgliga majoriteten i Solna stad har lagt förslag till budget för 2010. Förslaget omfattar satsningar på 48 mkr och skattesatsen ligger oförändrat kvar på 17,12 kronor.

Budgetförslaget är inriktad på fyra områden; ekonomisk tillväxt, livsmiljö, trygghet och omsorg samt kunskap och livslångt lärande.

Den borgerliga majoriteten presenterar satsningar för att utveckla staden inom flera välfärdsområden. Bland annat arbetsmarknadsinsatser, god och tillgänglig barnomsorg och skola, historiska satsningar på infrastruktur samt en fortsatt utveckling mot en tydligare stadskaraktär.

En tydlig miljöprofil slås fast för att säkerställa hållbar utveckling. Solna ska fortsätta att vara den konkurrenskraftiga, innovativa och entreprenörsinriktade staden där idrott och kultur förenas med trivsamma boendemiljöer, natursköna grönområden, ett fantastiskt företagsklimat samt en stark historia.

- Vi är noga med att staden utvecklas efter bästa förutsättningar och att det sker på ett ansvarsfullt sätt. Både ekonomin och miljön ska hålla när Solna får en tydligare stadskaraktär, säger Lars-Erik Salminen, kommunstyrelsens ordförande.

- 2010 ska vi rusta upp Solnas förskolor och skolor samtidigt som vi förbättrar städningen av gator och parkområden. Vi ska också fortsätta satsningen på kultur och idrott, säger Anders Ekegren, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

- Vi sätter den enskilda människan i fokus. Valfriheten utökas ytterligare och under 2010 träder nya avtal för vård- och omsorgsboenden i kraft, nu med möjlighet för äldre att välja boende med en profil som motsvarar personliga intressen och behov. För att fortsätta säkra trygg äldreomsorg av hög klass satsas 2010 ytterligare resurser på kvalitetsutveckling, säger Malin Appelgren, omvårdnadsnämndens ordförande.

Läs budgetförslaget i sin helhet

Dela: