Solna stad redovisar resultat på 270 mkr

Solna stad redovisar ett resultat enligt balanskravet på 270 mkr för 2006. Resultatmålet var på 27 mkr.

När Lars-Erik Salminen, stadens borgmästare, presenterade resultatet för politiker och anställda (12 /2) inledde han med att dra parallellen mellan Solna stad och VM-guld-regnet över Anja Pärson i Åre. Lars-Erik Salminen, säger:

- Återigen redovisar vi ett starkt resultat. Pengarna kommer solnaborna till del genom de avsättningar vi gör till framtida pensioner. Vi tar därmed vårt ansvar och belastar inte framtida generationer. Ett starkt resultat innebär också att vi under överskådlig tid kan vara fortsatt skuldfria och ändå har möjlighet att investera i kommunal verksamhet i de nya områden som nu byggs i staden.

Att resultatet är så pass mycket högre än resultatmålet beror på ett antal stora poster. Staden har under 2006 sålt exploateringsmark för 159 mkr bland annat i Norra Frösunda. Solna stad har med en avsevärd finansiell förmögenhet inget behov av långfristig upplåning.

Dela: