Solna stad blir en valkrets i 2018 års allmänna val

Den nya vallagen, som gäller från 1 januari 2015, innebär att kommuner med över 36 000 röstberättigade själva får bestämma om de ska vara en eller flera valkretsar. Utifrån förändringen i lagen beslutade ett enhälligt kommunfullmäktige den 19 juni 2017 att Solna ska vara en valkrets i de allmänna valen till kommun, landsting och riksdag den 9 september 2018.

En av anledningarna till förändringen i vallagen är att partierna ska få en representation som säkrare stämmer överens med hur väljarna har röstat i valet. Ändringen innebär för Solnas del att mandaten i kommunfullmäktige, när Solna nu blir en valkrets, ska fördelas mellan de partier som fått minst 2 procent av rösterna i hela kommunen.

Förändringarna i den nya vallagen kommer att tillämpas för första gången i de allmänna valen till kommun, landsting och riksdag den 9 september 2018.

Dela: